Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan vesihuoltoyhtiön pääasiallinen toiminta-alue on Vääksyn taajama, sekä osittain Vesivehmaan, Kalkkisten ja Urajärven kylät. Yhdysjohto on rakennettu Vääksystä Kurhilan ja Iso-Äiniön kautta Padasjoelle. Tällä alueella liittyminen veteen ja viemäriin on myös mahdollista.

Liittymishakemus

Vesi- ja viemäriliittymän saamiseksi asiakkaan tulee jättää liittymishakemus vesihuoltoyhtiöön liittämisestä.

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse osoitteeseen Aurinkovuoren Vesi Oy, PL 6, 17201 Vääksy.

Liittymissopimus

Liittymishakemuksen perusteella tehdään kirjallinen liittymissopimus asiakkaan ja yhtiön välillä. Liittymissopimuksessa määritellään liitoskohta ja liittymismaksu. Tarkempia tietoja liittymismaksun määräytymisperusteista saa vesihuoltoyhtiön toimistolta.

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentaminen

Vesihuoltoyhtiö suorittaa tonttijohtojen liitostyön liittymissopimuksessa osoitetussa liitoskohdassa. Tonttijohtojen rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa liittyjä kustannuksellaan. Vesihuoltoyhtiö suorittaa työn tilauksesta liittyjän kustannuksella. Muulla kuin liittyjän tontin / kiinteistön alueella maanrakennustöistä huolehtii vesihuoltoyhtiö ja laskuttaa liittyjää yhtiön hinnaston mukaisesti. Liittymistyöt on tilattava vähintään viikkoa ennen liittymän tekoa.

Maksut

Liittämistyöstä ja tonttijohtojen rakentamisesta peritään laitoksen hinnaston mukainen maksu. Mikäli tonttijohdot eli ns. tonttijohtovaraus on rakennettu etukäteen tontin rajalle muun kunnallistekniikan yhteydessä, peritään maksu tonttijohtovarauksesta tontin myynnin yhteydessä. Näiden lisäksi peritään vesi- ja viemäriyhtiön liittymismaksut, jotka määräytyvät rakennusten kerrosalan ja tontin pinta-alan sekä vahvistettujen liittymismaksutaksojen mukaan.

Kun kiinteistö liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon, peritään kiinteistökohtainen kertaluontoinen liittymismaksu. Liittymismaksun tarkoituksena on kattaa vesihuoltoyhtiön perusinvestointeja. Liittymismaksun maksamalla kiinteistöt varaavat oikeuden käyttää vesihuoltoyhtiön vedenjakelu- ja viemäröintipalveluja. Liittyneet kiinteistöt kustantavat aina erikseen oman tonttivesijohdon ja -viemärin.

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut

Kun kiinteistö liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon, peritään kiinteistökohtainen kertaluontoinen liittymismaksu. Liittymismaksun tarkoituksena on kattaa vesihuoltoyhtiön …

Vesihuollon maksutaksa

Yhtiön hallitus päätti vesihuoltomaksujen korotuksista kokouksessaan 4.10.2023. Korotusten taustalla ovat vesihuoltolaitoksen investointi- ja saneeraustarpeet, taloudellisen …

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu ja laskutus
palvelusihteeri Hannele Hakala-Mero
p. 044 778 0279, hannele.hakala-mero@asikkala.fi

Liittymisasiat ja sopimukset
vesihuoltoinsinööri Aatu Lyytinen
p. 044 021 0008, aatu.lyytinen@asikkala.fi