Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2023 § 257 hyväksynyt maankäytön/kaavoituksen taksat, jotka ovat voimassa 1.1.2024 lähtien:

1.Kunnan myöntämä poikkeamis- tai suunnittelutarvepäätös
– myönteinen
– kielteinen

480,00
240,00
2.Poikkeamisluvan jatkoajan myöntäminen160,00
3.Kunnan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön
muodostamista koskevista edellytyksistä
90,00
4.Kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen / kuultava
kuitenkin enintään 150,00 €/hakemus
45,00
5.Asema- ja ranta-asemakaavojen, tai niiden muutosten laatimisesta ja käsittelystä (jos hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut):
a) työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen
b) kartta- ja materiaalikustannukset
– kaavakartta enintään A4
– muut kaavat
c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen
d) yksittäisen rantaosayleiskaavamuutoksen hyväksyminen
540,00
860,00
1100,00
1100,00
6.Kaavan kuulutuskustannukset todelliset
7.Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen40,00
8.Epävirallinen tai virallinen kaavaote, sis. karttaotteen ja määräykset (pdf tai paperi)20,00
9.Pohjakartta/korkeuskäyrät/kiinteistörajat suunnittelua varten (dwg/pdf/paperi)25,00
10.Maanomistajaluettelo
a) 1-5 kpl
b) 6-10 kpl
c) seuraavat 5 kpl

15,00
20,00
+5,00
11.Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivänä, on erääntyneelle maksulle suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.11.2017 § 289 hyväksynyt maankäytön/kaavoituksen taksat, jotka ovat voimassa 1.1.2018 lähtien:

1.Kunnan myöntämä poikkeamis- tai suunnittelutarvepäätös
– myönteinen
– kielteinen

440,00
220,00
2.Poikkeamisluvan jatkoajan myöntäminen150,00
3.Kunnan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön
muodostamista koskevista edellytyksistä
80,00
4.Kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen / kuultava
kuitenkin enintään 150,00 €/hakemus
40,00
5.Asema- ja ranta-asemakaavojen, tai niiden muutosten laatimisesta ja käsittelystä (jos hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut):
a) työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen
b) kartta- ja materiaalikustannukset
– kaavakartta enintään A4
– muut kaavat
c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen
d) yksittäisen rantaosayleiskaavamuutoksen hyväksyminen
500,00
800,00
1000,00
1000,00
6.Kaavan kuulutuskustannukset / kuulutus75,00
7.Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen35,00
8.Epävirallinen tai virallinen kaavaote, sis. karttaotteen ja määräykset (pdf tai paperi)15,00
9.Pohjakartta/korkeuskäyrät/kiinteistörajat suunnittelua varten (dwg/pdf/paperi)20,00
10.Maanomistajaluettelo
a) 1-5 kpl
b) 6-10 kpl
c) seuraavat 5 kpl

10,00
15,00
+5,00
11.Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivänä, on erääntyneelle maksulle suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä.

Kohtiin 8-10 lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, muutoin maksut ovat arvonlisäverottomia.