Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku


Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien on laadittava vuosittain kaavoituskatsaus. Sen tarkoituksena on tiedottaa kunnassa vireillä olevista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista maankäytön suunnitteluun liittyvistä hankkeista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutuksen järjestämistä jo
kaavahankkeen valmisteluvaiheesta lähtien. Tehokkaan vuorovaikutuksen
aikaansaaminen edellyttää kaikkien osapuolten välillä tapahtuvaa avointa
tiedonvaihtoa, yhteisen kielen ja tiedollisen tason hakemista sekä
kaavasuunnitelmien ymmärrettävyyden parantamista.

Kuntien tulee tiedottaa kaavoituksen alkamisesta kaikille niille, joita se koskee ja heille tulee järjestää mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaavan valmisteluun. Kaavoitustyön käytännön vuorovaikutteisuutta lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, joka on tehtävä jokaisesta kaavasta riittävän aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmalla arvioidaan kaavoituksen vaikutuksia ja selvitetään eri tahot, jotka valmisteluun on kytkettävä. Lisäksi pyritään
kartoittamaan erilaiset menetelmät ja tavat, jotka sopivat parhaiten ao.
hankkeeseen. Vuorovaikutus voidaan siten järjestää kuhunkin
kaavoitustilanteeseen sopivalla tavalla. Kuntalaiset voivat lisäksi vaikuttaa
kaavoitukseen ja ympäristöön tekemällä aloitteita, osallistumalla kaavoituksia
koskeviin esittely- ja neuvottelutilanteisiin sekä erilaisiin
kaavoituskeskusteluihin.