Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

YLEISKAAVAN tarkoituksena on kunnan tai sen osan maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan laatiminen vie useita vuosia. 

ASEMAKAAVALLA säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa.  Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja vaativissa kaavoissa saattaa viedä useitakin vuosia. 

RANTA-ASEMAKAAVA on ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 

KAAVOITUSKATSAUS tiedottaa kunnassa vireillä olevista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista maankäytön suunnitteluun liittyvistä hankkeista.

Kaavoituskatsaukset