Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on keskisuuri lukio, jonka opiskelijamäärästä noin kolmasosa on ilmailijoita.

Jännitys tiivistyy ilmailulinjan hakuprosessissa, koska pääsykoevaihe on käynnistynyt täydellä teholla. Oletko sinä meidän seuraava uusi ilmailijamme?

Kuva: Pixabay.

Ilmailu oppiaineena

Ilmailun opetuksessa ilmailusta harrastuksena ja ammattina kiinnostunut saa teoreettisen tietopohjan sekä ammatissa että harrasteessa tarvittavia taidollisia valmiuksia.

Ilmailun opetus kehittää ammatillisten jatko-opintojen edellyttämiä yleisiä valmiuksia. Oppiaine tarjoaa kokemuksellista tietoa ammatillisista koulutusväylistä ja työn ominaispiirteistä vaatimustasoineen. Monialaiset oppisisällöt tukevat ammatillisen koulutuksen edellyttämää tietotaitoa. Monialaisuudesta johtuen oppiaine tarjoaa muuta opetusta tukevaa ja oppiainerajat ylittävää, syventävää tietoainesta.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Opintojaksojen puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.


Opetuksen tavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot ja -taidot ilmailussa tarpeellisista oppiaineista ja kykenee hyödyntämään niitä ilmailun jatko-opinnoissa. Hän saa perustiedot ilmailun ammattien ominaispiirteistä, koulutusväylistä, vaatimustasoista ja hakumenettelyistä.


Tietoa opintojaksoista

Ilmailun oppiaineen opintojaksot on jaettu kolmeen aihekokonaisuuteen: Perus-, aine- ja soveltaviin omakustanteisiin opintojaksoihin. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan opintojakson lisäksi valittavana on siis jopa kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa opintojaksoa. Alta löydät lisätietoa jokaisesta opintojaksosta.

Ilmailun perusopintojaksot 1-5

Ilmailun soveltavat omakustanteiset opintojaksot 6-8

Ilmailun aineenopetuksen soveltavat opintojaksot 9-16

Haku linjalle

Ilmailulinjalle valitaan vuosittain enintään 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys ja pääsykoe.

Näin haet

Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi. Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7. Hakijoiden tulee lisäksi täyttää lisätietolomake kotiväkensä kanssa. Lomakkeen tiedot antavat pääsykoetta varten pohjatietoja, joita ei yhteishaun kautta välttämättä ole mahdollista toimittaa, esimerkiksi miksi haet juuri ilmailulinjalle.

Kaikki hakijat kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla pääsykokeeseen. Pääsykokeet pidetään huhti- ja toukokuun aikana. Ilmailulinjan pääsykokeena toimii haastattelu, josta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Opiskelijan tulee saada vähintään 6 pistettä, jotta hän voi tulla valituksi. Pääsykoe pisteytetään seuraavin kriteerein:

a) Ilmailumotivaatio ja sitoutuminen ilmailulinjan toimintaan 4p

b) Lukion opiskelumotivaatio 3p

c) Sosiaaliset taidot (yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot) 2p

d) Fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen 1p

Lisäksi jokaisen hakijan tulee toimittaa hakuaikana ainevalintakortti osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Elina Muhonen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy. Lisätietoa opintojaksoista löydät Lukion opintojaksot LOPS2021-oppaasta.


Asuminen Vääksyssä

Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa. Asuntoasioissa auttaa esimerkiksi Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Asikkala-Talot. Keskustelemme lisäksi hakijan asuntotarpeista tarkemmin ilmailulinjan haastattelussa.

Tärkeimmät yhteistyötahomme

Blue Skies Aviation Oy

Haaga-Helian Ammattikorkeakoulu (Porvoo): Aviation Business Study Line

Heliflite Oy

Pilot Flight Academy

Pelastushelikopteri Aslak

Suomen Ilmailumuseo

Suomen Ilmailuopisto Oy

Suomen Ilmavoimat (Ilmasotakoulu)


Ilmailulinjan opiskelijat kertovat


Olen Elsa Marjanen Kokemäeltä. Kiinnostuin lentämisestä kuudennella luokalla. Siitä lähtien unelma-ammattini on ollut liikennelentäjä.
 
Aloitin purjelentokurssin 14-vuotiaana kotikentälläni Piikajärvellä. Sinä samana vuonna lensin yksinlentoni heinäkuussa. Pari vuotta lennettyäni, täytin vihdoin 16- vuotta, ja sain lupakirjan. Lentämisen lisäksi olen tykännyt osallistua vapaaehtoistoimintaan kerhossani, kuten purjekonehuoltoihin. Harrastuneisuuteni myötä lukion alussa ilmailuopinnot olivat pääosin tuttuja juttuja. Lisätietoa tuli silti runsaasti. 
 
Muuttaminen toiselle paikkakunnalle niin nuorena ei huolestuttanut. Kotiväki oli siinäkin tukena. Motivaatio lentämiseen oli niin suuri, että se vei mukanaan. Vääksyssä asuminen on ollut kivaa. Sieltä olen löytynyt paljon hyviä ystäviä ja heidän kanssaan olen voinut myös lentää yhdessä, moottori- ja purjelentoja. Lukion ohessa kesälomilla sekä joinakin viikonloppuina on tullut käytyä harrastuksissa kotipaikkakunnalla. Matka on pitkä, mutta junamatkoilla ajan saa käytettyä kätevästi vaikkapa koulutehtävien parissa. 
 
Mielestäni parasta lukiossa on ollut ilmailualojen toimipaikoille suuntautuneet luokkaretket ja tietysti ilmailutunnit. Ilmailulinjalla on kivaa, että kurssit eivät ole pelkkää teoriaa. Opetuksen jälkeen opittuja tietoja sovelletaan lennonharjoittelulaitteilla. Yksi mielenkiintoisimmista projekteista oli ilmailufysiikan kurssilla. Siellä suunniteltiin sekä lopulta lennätettiin pienimuotoinen miehittämätön ”kuumailmapallo”. Kaikki valinnaiset ilmailukurssit olivat niin kiinnostavia, että yhtäkään en halunnut pudottaa lukujärjestyksestä. Nyt koulutyö ja kirjoitukset ovat itseltäni ohi, ja suoritan vielä omakustanteisen LAPL(A)-lupakirjan loppuun Lahti-Vesivehmaan lentokentällä.

Olen Tomas Rosendahl ja olen kotoisin Vesijärven toiselta puolelta Hollolasta. Ilmailusta kiinnostuin enemmän yläkoulun loppupuolella, jolloin tulin myös siihen tulokseen, että haluaisin tehdä sitä työkseni. Mitään tiettyä haaveammattia minulla ei kuitenkaan vielä ole.

Minulla oli yläkoulun lopussa vaikeuksia päättää mihin haluaisin mennä suorittamaan lukiota. Yksi päivä kiinnitin vähän enemmän huomiota yhden luokan oveen kiinnitettyyn julisteeseen, jossa mainostettiin Vääksyn Yhteiskoulun ilmailulinjaa. En alun perin tiennyt, että sellainen oli edes olemassa. Sen nähtyäni päätös opinahjosta oli selvä.

VYK:n ilmailulinja tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia ilmailuaiheisia kursseja ja olen niistä suorittanut suurimman osan. Jälkeenpäin vähän harmittaa kun en saanut niitä kaikkia käytyä. Yksikään ”ilmailukurssi” ei mielestäni ollut tylsä tai turha, vaan ne antoivat paremman käsityksen ilmailun eri osa-alueista. Ilmailukurssit saivat minut myös suorittamaan lentolupakirjaa, joka on ollut erittäin mielenkiintoinen kokemus. En ole vielä saanut sitä suoritettua, mutta pian ovat luvat hallussa.  

Parasta ilmailulinjalla on ollut sille ominaiset kurssit ja luokkatoverit. Ilmailukurssit ovat olleet kiva lisäys ”normaaleihin” lukiokursseihin ja niissä olen aina oppinut jotain uutta. Minä tykkään enemmän viettää aikaa itsekseni, mutta minulla on kuitenkin aina ollut hauskaa työskennellä toisten ilmailulinjalaisten kanssa erilaisten projetkien yms. yhteydessä.

Olen Rostyslav ”Rasti” Redchuk, Helsingistä peräisin oleva ilmailulinjalainen. Päätös tulla ilmailulinjalle tuli aika lailla itsestään, kovan ilmailumotivaation sekä lievän itsenäistymisenhalun ja vanhempien tuen lietsomana. Varsinainen ilmailukärpänen puri jo aikoja sitten minun ollessa vielä ala-asteen puolella. Motivaatio on kasvanut siitä hetkestä lähtien ja kasvaa edelleen. Ilmailu-urani alkoi, kun kasin ja ysin välisenä kesänä pääsin purjelentokurssille. Sieltä sain ensikosketukseni ilmailuun. Ensimmäinen yksinlento tuli lennettyä kesäkuun viimeisinä päivinä, ja lupakirja tuli postissa täytettyäni vaatimukset minimi-iästä.

Elämä lukiossa on ollut hyvin erilaista verrattuna aikaisempiin opintoihini. Olen saanut hyvin pidettyä kiinni aiemmista harrastuksistani, vaikka aikaa niihin onkin ollut vähemmän. Toisaalta taas elämän jakaantuminen kahtia opiskelupaikaksi ja vapaa-ajan viettopaikoiksi on helpottanut opintoihin menevän ajan ja vapaa-ajan jäsentelyä. Tämä on helpottanut sekä opintoja että muuta elämää merkittävästi.

Lukion ilmailupuoli on ollut mielenkiintoista. Ilmailutaustani ja -kokemukseni takia ensimmäisiltä kursseilla ei ole tullut mitään hirvittäviä määriä uutta tietoa. Ensimmäiset kurssit ovat kuitenkin todella hyvää pohjustusta niille, joilla ei ilmailutaustaa ole. Kokeneemmille ilmailijoille ne ovat hyvää kertausta. Tulevilla kursseilla vaikeampaa asiaa on kuitenkin luvassa, kun ilmailuun syvennytään enemmän ja aiheet ovat lähempänä ammattipuolta. Myös ilmailun ja muiden aineiden yhdistetyt kurssit ovat olleet kiinnostavia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vääksyn Yhteiskoulun lukion ilmailulinjan tunnus.

Yhteystiedot:

Ilmailun vastuuopettaja:

Joni Rissanen

044 778 0090

joni.rissanen@asikkala.fi