Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Mikä on Geopark?

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Se kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa sekä nostaa esille alueen kohteita, tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat geopuistojen keskeisiä tavoitteita.

Salpausselkä Geopark – Veden muovaama maisema

Salpausselkä Geopark -alueeseen kuuluu kansainvälisesti arvokkaita harjuja, kuten maisemiltaan upeat Kelvenne ja Pulkkilanharju Päijänteen kansallispuistossa. Yhdessä pitkien, viuhkamaisesti pohjoiseen suuntautuvien harjujaksojen kanssa ne muodostavat ainutlaatuisen, muinaisten jäätikköjokien virtausta kuvastavan kokonaisuuden. Salpausselät ja harjut hienoine ulkoilumaastoineen ovat muodostuneet pääasiassa sulamisvesivirtojen kuljettamasta, lajittelemasta ja kerrostamasta sorasta ja hiekasta jääkauden loppuvaiheessa noin 12 000 vuotta sitten. Mannerjäätikkö ja sen sulamisvedet ovat osaltaan muokanneet myös lähes 2 miljardia vuotta sitten syntyneitä kalliokohteitamme sellaisiksi kuin ne ovat tänä päivänä.

Alueen sadat järvet, pienistä suppalammista Suomen toiseksi suurimpaan järveen, Päijänteeseen, tarjoavat huikaisevan kauniita maisemia ja upeita virkistysmahdollisuuksia niin alueen asukkaille kuin matkailijoillekin. Salpausselät ja harjut kätkevät sisälleen sora- ja hiekkakerrosten suodattamat runsaat pohjavesivarat. Pohjavesi tulee näkyville alueen lukuisissa kirkasvetisissä lähteissä sekä lähdevesipohjaisissa järvissä ja puroissa. Noin neljäsosa suomalaisista juo alueemme vettä: alueen asukkaat saavat huippulaatuisen hanavetensä pohjavedestä ja pääkaupunkiseudun juomavesi on lähtöisin eteläiseltä Päijänteeltä.

Salpausselkä Geopark ja Päijännetunneli -näyttelyihin voi tutustua Päijännetalolla.