Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kilpailutus on päättynyt!

Tutustu Telakkarannan alueeseen oheisen videon kautta.

Päijänteen rannassa sijaitseva Telakkarannan asemakaava-alue on merkittävä osa Asikkalan kuntakuvaa. Tontinluovutuskilpailun tavoitteena on saada alueelle merkittävä määrä laadukkaita asuntoja vastaamaan kasvaneeseen asuntokysyntään. Alueelle toivotaan järvimaisemaan sopivia ja kunnan asuntotarjontaa täydentäviä vaihtoehtoja, jotka tukevat Telakkarannan alueen kehittymistä osana vireää kuntakeskustaa. Alueen vetovoimaisuus asuinalueena on korkea, sillä se sijoittuu sataman ja keskustan palvelujen läheisyyteen.

Telakkarannan asemakaava-alue rajautuu pohjoisesta Päijänteeseen, idästä Vartiopolkuun, etelästä Mikkolantien asutukseen ja lännestä Hakatien asutukseen sekä Vääksyn kanavan ranta-alueeseen. Alueen suuruus on 12,86 hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 6,3 hehtaaria. Ranta- ja satama-alueella kehitetään satama-, matkailu- ja virkistystoimintaa sekä yhteensovitetaan niitä toisiinsa sekä ympäröivään maankäyttöön. Pääosa Telakkarannan asemakaava-alueesta on rakentamatonta puistomaista aluetta ja alueeseen kuuluu myös satamatoimintojen aluetta. Päijänteen rannassa kulkee virkistykseen käytettävä kevyen liikenteen väylä. Alueen virkistysarvo on merkittävä osana myös viereisen sataman kokonaisuutta. Kevyen liikenteen väylää koskeva rantabulevardin suunnittelu on käynnistynyt.

Telakkarannan asemakaava-alueen katusuunnitelma on hyväksytty ja vahvistettu 5.5.2023. Katusuunnitelma sisältää kaavakadun Telakkapolku. Katusuunnitelman mukainen kadun rakentaminen käynnistyy juhannuksen jälkeen 2023. Asemakaavoituksen lähtökohtana on ollut Telakkarannan asuntotarjonnan lisääminen ideasuunnitelman pohjalta. Alueen maankäyttöä ja asumismuotoja on tarkasteltu A. D. Arkkitehdit Oy:n vuonna 2017 laatimassa ideasuunnitelmassa, jonka pohjalta päädyttiin kerrostaloratkaisuun.

Telakkarannan alue sijaitsee vasemmalla olevan entisen telakka-alueen ja oikealla olevan vierasvenesataman välissä.

Satamatoimintojen alue kaavassa

Kaavakartan mukaisesti Telakkarannan alueen satamatoimintojen täysimittainen kehittäminen vaatii tarkemman yleisen alueen suunnitelman. Ilman tarkempaa suunnitelmaa alueelle voidaan toteuttaa maksimissaan 7 laivapaikkaa ja 15 venepaikkaa. Alueelle on toteutettavissa suunnitelma, jonka mukaan paikkojen määrää voidaan kasvattaa vastaamaan tulevien asukkaiden sekä Päijänteen laivureiden tarpeita. Isojen veneiden säilytys- ja kausipaikat mahdollistavat myös höyrylaivaregattatapahtumat kunnassa.

Kanavalahden vierasvenesatama osoitteessa Ämmäläntie 20 palvelee myös alueen asukkaita. Satamassa on 102 venepaikkaa ja 20 soutuveneen telapaikkaa. Venesataman varustuksiin kuuluvat sähkö- ja vesipisteet, veneiden laskuluiskat, septityhjennys ja jäteastiat.

Ilmakuvia alueesta 6.3.2023

Telakkarannan alueella on historia puutavaran uiton merkittävänä kauttakulkupaikkana Kymijoen vesistön reitillä. Telakkarannassa on sijainnut muutama telakka ja se on toiminut höyrylaivojen, proomujen ja tukkilauttojen satamapaikkana. Kaava-alueella sijaitseva vanhan telakan päärakennus, Tammenlehvätalo, on suojeltu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2. Asemakaavassa on osoitettu uusi sijainti rakennuksen siirtoa varten.

Telakkarannan talvinäkymä
Näkymä rantabulevardilta tontille
Vääksystä käsin liikut sujuvasti lähellä sijaitseviin kohteisiin
Kattavat palvelut kävelyetäisyydellä

Telakkarannan asemakaava ja asemakaavan muutos (31.8.2022)

Kilpailun ladattava aineisto

Telakkarannan tontinluovutuskilpailun dokumentti tarkentuu määritellyn vuokran osalta viikon 26/2023 aikana.

Kilpailukysymykset

Telakkarannan tontinluovutuskilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää ajalla 19.6.- 14.7.2023 osoitteella: kirjaamo@asikkala.fi (Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla.)

Arviointiryhmä

Kesäinen rantabulevardi nykytilassa
Talvinen rantabulevardi nykytilassa
Maisemointisuunnitelma

19.6.2023 jälkeen julkaistut lisätiedot tai ohjeet kilpailutukseen liittyen

21.6.2023: Kilpailun ladattaviin aineistoihin lisätty kuvia Telakkarannan alueesta.
21.6.2023: Kilpailun ladattaviin aineistoihin lisätty maanvuokrasopimusluonnos.
21.6.2023: Kilpailun ladattaviin aineistoihin lisätty arviointitaulukko.