Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan talousvedenjakelualueet ovat taajama, jolla on kaksi vedenottamoa ja ylävesisäiliötä, sekä Kalkkisten ja Urajärven vedenjakelualueet. Kalkkisten ja Urajärven vedenjakelualueilla on omat vedenottamot ja verkostot.

Asikkalan vesihuoltoyhtiön toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Sote.

Vedenlaatua valvotaan ottamalla sekä viranomaisnäytteitä että käyttötarkkailunäytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Näytteenottopäivämäärä: 27.11.2023
Vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Näytteenottopäivämäärä: 25.4.2023
Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STMa 1352/2015 ja muutos 683/2017).

Määritykset:

 • Kolimuotoiset bakteerit, 37°C
 • Escherichia coli
 • Enterokokit
 • Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h
 • Haju
 • Maku
 • Sameus
 • Väriluku
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Kloridi (Cl)
 • Fluoridi (F)
 • Sulfaatti (SO4)
 • Nitraatti (NO3)
 • Nitraattityppi (NO3-N)
 • Nitriittityppi (NO2-N)
 • Ammonium (NH4)
 • Ammoniumtyppi (NH4-N)
 • Syanidi (CN), kokonais-
 • Radon
 • Metallit 1
 • Alumiini (Al)
 • Antimoni (Sb)
 • Arseeni (As)
 • Boori (B)
 • Elohopea (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Kromi (Cr)
 • Kupari (Cu)
 • Lyijy (Pb)
 • Mangaani (Mn)
 • Natrium (Na)
 • Nikkeli (Ni)
 • Rauta (Fe)
 • Seleeni (Se)
 • Uraani (U)
 • Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2

Näytteenottopäivämäärä: 25.4.2023
Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STMa 1352/2015 ja muutos 683/2017).

Määritykset:

 • Kolimuotoiset bakteerit, 37°C
 • Escherichia coli
 • Enterokokit
 • Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h
 • Haju
 • Maku
 • Sameus
 • Väriluku
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Kloridi (Cl)
 • Fluoridi (F)
 • Sulfaatti (SO4)
 • Nitraatti (NO3)
 • Nitraattityppi (NO3-N)
 • Nitriittityppi (NO2-N)
 • Ammonium (NH4)
 • Ammoniumtyppi (NH4-N)
 • Syanidi (CN), kokonais-
 • Radon
 • Metallit 1
 • Alumiini (Al)
 • Antimoni (Sb)
 • Arseeni (As)
 • Boori (B)
 • Elohopea (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Kromi (Cr)
 • Kupari (Cu)
 • Lyijy (Pb)
 • Mangaani (Mn)
 • Natrium (Na)
 • Nikkeli (Ni)
 • Rauta (Fe)
 • Seleeni (Se)
 • Uraani (U)
 • Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2

Näytteenottopäivämäärä: 21.8.2023
Vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Näytteet on tutkinut Eurofins Environment Testing Finland Oy.