Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan talousvedenjakelualueet ovat taajama, jolla on kaksi vedenottamoa ja ylävesisäiliötä, sekä Kalkkisten ja Urajärven vedenjakelualueet. Kalkkisten ja Urajärven vedenjakelualueilla on omat vedenottamot ja verkostot.

Asikkalan vesihuoltoyhtiön toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Sote.

Vedenlaatua valvotaan ottamalla sekä viranomaisnäytteitä että käyttötarkkailunäytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Näytteenottopäivämäärä: 19.11.2021
Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STMa 135272015 ja muutos 683/2017).

Määritykset:

 • Kolimuotoiset bakteerit, 37 C
 • Escheria coli
 • Kokonaispesäkeluku 22 C, 72 h
 • Clostridium perfingers
 • Haju
 • Maku
 • Sameus
 • Väriluku
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • CODMn
 • Kloridi (Cl)
 • Fluoridi (F)
 • Sulfaatti (SO4)
 • Nitraatti (NO2)
 • Ammonium (NH4)
 • Radon
 • Metallit 1
 • Alumiini (Al)
 • Arseeni (As)
 • Elohopea (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Kromi (Cr)
 • Kupari (Cu)
 • Lyijy (Pb)
 • Mangaani (Mn)
 • Natrium (Na)
 • Nikkeli (Ni)
 • Rauta (Fe)
 • Pstisidit/monij. GC + LC

Näytteenottopäivämäärä: 14.12.2021
Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STMa 135272015 ja muutos 683/2017).

Määritykset:

 • Kolimuotoiset bakteerit, 37°C
 • Escherichia coli
 • Enterokokit
 • Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h
 • Haju
 • Maku
 • Sameus
 • Väriluku
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Kloridi (Cl)
 • Fluoridi (F)
 • Sulfaatti (SO4)
 • Nitraatti (NO3)
 • Nitraattityppi (NO3-N)
 • Nitriittityppi (NO2-N)
 • Ammonium (NH4)
 • Ammoniumtyppi (NH4-N)
 • Syanidi (CN), kokonais-
 • Radon
 • Metallit 1
 • Alumiini (Al)
 • Antimoni (Sb)
 • Arseeni (As)
 • Boori (B)
 • Elohopea (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Kromi (Cr)
 • Kupari (Cu)
 • Lyijy (Pb)
 • Mangaani (Mn)
 • Natrium (Na)
 • Nikkeli (Ni)
 • Rauta (Fe)
 • Seleeni (Se)
 • Uraani (U)
 • Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2

Näytteenottopäivämäärä: 14.12.2021
Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STMa 135272015 ja muutos 683/2017).

Määritykset:

 • Kolimuotoiset bakteerit, 37°C
 • Escherichia coli
 • Enterokokit
 • Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h
 • Haju
 • Maku
 • Sameus
 • Väriluku
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Kloridi (Cl)
 • Fluoridi (F)
 • Sulfaatti (SO4)
 • Nitraatti (NO3)
 • Nitraattityppi (NO3-N)
 • Nitriittityppi (NO2-N)
 • Ammonium (NH4)
 • Ammoniumtyppi (NH4-N)
 • Syanidi (CN), kokonais-
 • Radon
 • Metallit 1
 • Alumiini (Al)
 • Antimoni (Sb)
 • Arseeni (As)
 • Boori (B)
 • Elohopea (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Kromi (Cr)
 • Kupari (Cu)
 • Lyijy (Pb)
 • Mangaani (Mn)
 • Natrium (Na)
 • Nikkeli (Ni)
 • Rauta (Fe)
 • Seleeni (Se)
 • Uraani (U)
 • Haihtuvat hiilivedyt, paketti 1+2

Näytteet on tutkinut Eurofins Environment Testing Finland Oy.