Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Rakentaminen

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa  rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen muuttaminen.

Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se voi tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Maankäyttö

Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 ja sen muutoksen 547/2005 14b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista (kaivulupa). Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä.

Maksun perusteena ovat aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Kunta voi periä maksun maanpäällisten laitteiden, johtojen ym. sijoittamisesta kunnan omistamalle maalle. Maksu voidaan periä lupapäätöksestä (sijoituslupa) ja aluevuokrana (aluemaksu). Kunta voi periä maksun myös tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkastuksesta ja valvonnasta.

Asikkalan kunnassa muuttuvat maksulliseksi 1.1.2024 alkaen kunnan omistamien ja hallinnassa olevien alueiden käyttö ja niillä tehtävät työt sekä tilapäiset liikennejärjestelyt.