Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Nämä jäsenet valitaan kunnan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanhallituksen tehtäviä määritellään sekä laissa että Asikkalan hallintosäännössä. Tiivistettynä kunnanhallituksen tehtävänä on toimeenpanevana elimenä johtaa kunnan taloutta ja toimintaa kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna valtuuston päätökset, sekä valvoa niiden lainmukaisuutta. Kunnanhallitus myös vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, esimerkiksi lautakuntien osalta, joita hallitus ohjaa ja koordinoi.

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lh.asikkala.fi