Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tutustu lautakuntien tehtäviin ja jäseniin.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvat hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, työllisyyden hoito, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut sekä ikääntyneiden …

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuulle kuuluvat varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulutuspalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto kuraattori- ja psykologipalvelujen osalta, koululaisten iltapäivätoiminta, joukkoliikennepalvelut ja vapaa sivistystyö sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki.

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa. Vaalilain mukaan valtuuston asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Lautakunnassa on viisi jäsentä. …

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnassa on …

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvat  kunnan vastuulla oleva vesihuollon kehittäminen, tukipalvelut, kiinteistöpalvelut, toimitilojen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen …

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja yksityistieasiat. Ympäristölautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa …

Kaavoitusjaosto

Kunnanhallituksessa on kunnanhallituksen valitsema kaavoitusjaosto, jossa on viisi jäsentä. Kaavoitusjaosto valmistelee kaavoitus- ja maankäyttöasioita kunnanhallituksen …

Elinvoimajaosto

Kunnanhallituksessa on kunnanhallituksen valitsema elinvoimajaosto, jossa on seitsemän jäsentä. Elinvoimajaosto valmistelee kunnanhallitukselle kunnan elinvoiman edistämiseen …