Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitukset pääset lukemaan tästä

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
– Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
– Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
– Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
– Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
– Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
– Kunnanjohtaja
– Kunnanhallituksen esittelijät
– Lautakuntien esittelijät