Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvat  kunnan vastuulla oleva vesihuollon kehittäminen, tukipalvelut, kiinteistöpalvelut, toimitilojen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen ja ylläpito, yhdyskuntatekninen suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito pois lukien satama ja vesihuoltotoiminnot, tietoliikenneinfrastruktuuri, maa-alueiden ja metsien hoito sekä väliaikaiseen käyttöön luovuttaminen, reitistöjen rakentaminen ja ylläpito, liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelutehtävät ja öljyvahinkojen torjunta.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut, tuottaa ja ylläpitää monipuoliset tukipalvelut sekä tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan tarvitsemat alueet ja toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tekninen lautakunta vastaa kaikista kunnan toimitiloista ja vuokraa niitä sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille.

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Lautakunnan tarkemmin määritellyt tehtävät löytyvät Asikkalan hallintosäännöstä.

Jäsenet

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lh.asikkala.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja Aki Tiihonen
puh. 044 778 0893
aki.tiihonen(a)asikkala.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Talouspäällikkö Arja Stenhammar
puh. 044 778 0048
arja.stenhammar@asikkala.fi