Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuulle kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, esiopetuspalvelut, koulutuspalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto kuraattori- ja psykologipalvelujen osalta, koululaisten iltapäivätoiminta, joukkoliikennepalvelut ja vapaa sivistystyö sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon
tuki.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on turvata kasvatus- ja koulutuspalvelut, jotka mahdollistavat jatkuvan itsensä kehittämisen, henkisen kasvun ja ammatillisen osaamisen. Lautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuspalveluista, jotka turvaavat tasapuolisesti ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarpeet eri ikäryhmissä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta toimi varhaiskasvatuslain, päivähoitoasetuksen, sosiaalihuoltolain ja asetuksen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain ja asetuksen, oppilashuoltolain sekä lukiolain ja asetuksen tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä sekä huolehtii muissa säädöksissä perusopetukselle tai lukio-opetukselle määrätyistä tehtävistä; toimii vapaan sivistystyön, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen, taiteen perusopetuksen lakien ja asetusten tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä sekä huolehti muissa säädöksissä näille aloille kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Lautakunnan tarkemmin määritellyt tehtävät löytyvät Asikkalan kunnan hallintosäännöstä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lh.asikkala.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Petri Haapanen
puh. 044 778 0430
petri.haapanen(a)asikkala.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Talouspäällikkö Aija Viikilä
puh. 044 778 0231
aija.viikila(a)asikkala.fi