Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvat hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, työllisyyden hoito, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut sekä ikääntyneiden palvelut. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta.

Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä. Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.

Lautakunnan tarkemmin määritellyt tehtävät löytyvät Asikkalan kunnan hallintosäännöstä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)lh.asikkala.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Matti Kettunen
puh. 044 778 0247
matti.kettunen(a)asikkala.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Talouspäällikkö Aija Viikilä
puh. 044 778 0231
aija.viikila(a)asikkala.fi