Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnan ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvat, joita viranhaltija valvoo. Tiettyjä ympäristölupia myöntää ja valvoo Aluehallintovirasto AVI. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana toimii ympäristönsuojelusihteeri. Ympäristönsuojeluun kuuluvat ilmoitukset käsittelee ympäristönsuojelusihteeri.

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta säätää Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu myös maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Maa-aineslupahakemukset jätetään ympäristönsuojelusihteerille ja maa-aineslain mukainen maa-ainesoton vuosittainen valvonta kuuluu Asikkalassa ympäristönsuojelusihteerille.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi