Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Päijänteen seurantapisteet on rajattu vuonna 2020 valmistuneessa seurantasuunnitelmassa seuraavasti:

Seurantaa tehdään kullakin seurantapisteellä viiden vuoden välein. Seurantaan on otettu myös joitakin erityistä huolta herättänyttä poukamaa, joissa edellä mainitut kriteerit eivät ole täyttyneet.

Asikkalanselkä on Päijänteen suurin avonainen selkä Asikkalan kunnan alueella. Syvyyskartasta katsottuna selän syvin kohta on 52 metriä. Päijänteen syvin kohta 95,3 metriä, sijaitsee Toivakan Ristinselällä, se on myös Suomen sisävesien syvin kohta.

Päijännetunnelin suuaukko sijaitsee Asikkalanselällä 26 metrin syvyydessä.

Eetunpohja on Salon saaressa sijaitseva 1,8 kilometriä pitkä Päijänteen lahti. Eetunpohja oli päässyt pahoin rehevöitymään, mutta sen tilaa on saatu parannettua.

Haapainpohja sijaitsee Särkijärvellä Lauttaniemen eteläpuolella. Lahden syvyys on 7 metriä.

Kaunionlahti sijaitsee Vähä-Äiniönlahden pohjukassa. Se on 92 hehtaarin kokoinen ja sen syvyys on 4,2 metriä.

Kinisselkä sijaitsee Salonsaaren Vesansalon itäpuolella ja sen syvin kohta syvyyskartan mukaan on 75 metriä.

Kopsuonlahti on 26 hehtaaria ja sen valuma-alueella on niin metsää ja peltoa kuin ranta-asutustakin. Lahden syvyys on 22 metriä.

Kylänpohja sijaitsee Salonsaaren länsirannalla. Se on pinta-alaltaan 16 hehtaaria ja sen syvyys on 3 metriä.

Lepsanlahti on Vähä-Äiniön Lepsanniemen etelänpuoleinen lahti. Lahden syvyys on 3 metriä ja se on pinta-alaltaan 13 ha.

Mustalahti on 14 hehtaarin kokoinen Päijänteen lahti Mustjärvellä.

Mustalahdella otettiin ensimmäiset näytteet kesällä 2021.

Muurlahti on 13,6 hehtaarin kokoinen ja sen syvyys on kolme metriä.

Seurantasuunnitelman mukaan Muurlahdesta otetaan ensimmäiset näytteet kesällä 2023.

Pätiälänlahti sijaitsee Vähä-Äiniönlahden pohjukassa. Lahden syvyys on 1,3 metriä.

Salonsalmi on 127 hehtaarin kokoinen ja sen syvyys on 29 metriä. Salonsalmi sijaitsee Salonsaaressa.

Siltasalmi sijaitsee nimensä mukaisesti Salonsaaren ja mantereen yhdistävän sillan läheisyydessä. Salmen syvyys on 6 metriä madaltuen siltaa kohti noin kolmeen metriin.

Särkilahti Sijaitsee Salonsaaren itäpuolella. Lahden syvyys on 3 metriä.

Syntylahti sijaitsee Päijänteellä Revetniemen itäpuolella, pituus 800 m ja syvyys n. 7 m.

Varsilahti on noin 12 hehtaarin kokoinen lahti Päijänteen Sulunpohjassa. Se on syvimmilläänkin alle kaksi metriä syvä. Varsilahteen laskee Kymijoen Alasenlahdesta oja, joka aiheuttaa virtauksen Varsilahden läpi kohti Sulunpohjaa. Varsilahden valuma-alueella on peltoa (aikoinaan mansikkamaita), metsää ja ranta-asutusta.

Varsilahti tutkittiin ensimmäisen kerran kesällä 2021.

Vähä-Äiniönlahti sijaitsee Vähä-Äiniön kylän kupeessa. Se on pinta-alaltaan 290 hehtaaria ja syvimmillään 20 metriä.

Äeslahti on 24 hehtaarin kokoinen lahti Kinisselällä ja se on 20 metriä syvä.

Äeslahdesta otettiin näytteet ensimmäistä kertaa kesällä 2021.