Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ruotsalaisen ja Kymijoen seurantapisteet on rajattu vuonna 2020 valmistuneessa seurantasuunnitelmassa seuraavasti:

Seurantaa tehdään kullakin seurantapisteellä viiden vuoden välein. Seurantaan on otettu myös joitakin erityistä huolta herättänyttä poukamaa, joissa edellä mainitut kriteerit eivät ole täyttyneet.

Alasenlahti on hyvin kapea ja pitkä lahti Vähä-Pulkkilan ja Riihilahden alueiden välissä, lahdessa on myös saari. Lahden syvyys on 6,7 metriä ja Sulkusaaren taakse jäävän pohjukan syvyys vain alle metrin.

Huonpohja sijaitsee Kopsuon läheisyydessä Tontunniemen pohjoispuolella. Lahden syvyys on 9,5 metriä.

Keltalahti sijaitsee Keltaniemen alueen kaakkoispuolella. Lahden syvyys on 9,2 metriä. Keltalahden vedenlaadun seurantaa ja kunnostusta on tehty ranta-asukkaiden toimesta.

Lokonlahti sijaitsee Rutalahdella Syväjärven läheisyydessä. Lahden syvyys on 1,1 metriä.

Matalanpohja on nimensä mukaisesti matala pohjukka Ruotsalaisella. Syvimmilläänkin se on noin 1,6 metriä syvä. Matalanpohja on hyvä lintujen tarkkailupaikka.

Matalanpohjasta otettiin vuonna 2020 ensimmäiset näytteet.

Rauvalanpohja on Kymijoen varressa sijaitseva lahti. Se on osittain umpeenkasvanut, mutapohjainen ja kasvillisuus on runsasta.

Rauvalanpohjasta on otettu vesinäytteitä kesällä 2020.

Riihilahti sijaitsee Kalkkisten Riihilahden alueella. Lahden syvyys on 4,6 metriä.

Rutalahti on Taipaleenlahdelta mitattuna 5,7 kilometriä pitkä lahti Urajärven ja Kausan välissä. Rutalahdelta on otettu näytteitä useammasta näytepisteestä lahden pituuden vuoksi. Näytealueilla kokonaissyvyydet ovat olleet Eteläisimmän pohjukan 13:sta ja Liivanpohjan 15 metristä Maajoenlahden läheisen syvänteen 19,6 metriin.

Ryytlahti on pitkä ja kapeahko lahti, pituus noin 1 km ja leveys kapeimmillaan n. 60 m. Syvimmillään se on noin 3 metriä.

Salmenlaukunpohja sijaitsee Urajärvellä Maasaaren eteläpuolella. Lahden keskisyvyys on 7 metriä.

Sirkkulahti sijaitsee Keltaniemen ja Tontunniemen välissä. Lahden syvyys on noin 4,5-5 metriä.

Syväjärvi muodostuu eristyneeksi poukamaksi Ruotsalaisen vesistössä Rutalahden kylässä.  Sen kokonaissyvyys on noin 6 metriä.

Tornionlahti on suurehko lahti Ruotsalaisella. Ruokosalmenpohja on Tornionlahden perällä sijaitseva noin kilometrin pituinen kapea ja matala pohjukka.

Varaslahti on noin kilometrin pituinen Ruotsalaisen lahti. Sen pinta-ala on noin 14 hehtaaria ja syvimmillään se on noin 11 metriä. Sen valuma-alueella on metsää, peltoa ja ranta-asutusta.