Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Puhtaat ja hyvinvoivat järvet tekevät Asikkalan ympäristöstä rikkaan ja tarjoavat monia virkistysmahdollisuuksia. Järvet ovat herkkiä ympäristövaikutuksille ja Asikkalan 88 järven tila vaihtelee erinomaisesta välttävään. Vesistöjen suojelu on tärkeää, jotta ne pysyisivät hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa. Eniten vesistöjä Suomessa kuormittavat maa- ja metsätalous sekä ranta-asutus.

Järvien tilan seuranta

Tyyni järvi, näytteenotinta nostetaan veneeseen
Näytteenottoa Päijänteellä elokuussa 2021.

Asikkalan kunnan alueella järvivesien tilaa on seurattu säännöllisesti jo 1970-luvun lopusta lähtien.  Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Havaintopaikoista otetaan vesinäytteitä säännöllisin väliajoin joko vuosittain tai muutaman vuoden välein. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia (esim. lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus, levien sisältämän klorofylli-a:n pitoisuus).

Vuoden 2020 alussa Asikkalaan valmistui opinnäytetyönä uusi järvien seurantasuunnitelma, jossa on käsitelty myös mm. tutkittavia muuttujia ja sitä, mitä ne kertovat järven tilasta.

Terveysturvallisista syistä vähintäänkin silmämääräinen sinilevätarkistus on hyvä tehdä joka kerta, kun pulahtaa veteen.

Valtakunnallinen leväseuranta Vesijärvellä Kalmarin ja Pirppulan uimarannoilla sekä Päijänteellä Kuotaan uimarannalla alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Havaintokierros tehdään kerran viikossa.

Havainnot tallennetaan Järviwikiin, jonka tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme. Järviwikiä ylläpitää Suomen ympäristökeskus SYKE. 

Omien mökki- ja kotirantojen levähavaintoja voi kirjata kuka tahansa Järviwikiin. On suositeltavaa kirjata sinne myös ”ei levää” -havainnot. Näitäkin havaintoja voidaan hyödyntää järven tilan seurannassa.

Uimarantojen uimakelpoisuutta seurataan Päijät-Soten terveydensuojelun toimesta. Näytteet otetaan Asikkalassa isommilta yleisiltä uimarannoilta kolme-neljä kertaa vuodessa. Tulokset uimaveden laadusta toimitetaan uimarantojen ilmoitustauluille.

Vesialueilla liikkumista säädellään maastoliikennelaissa ja vesilaissa.

Moottoriajoneuvoilla tai vesikulkuneuvolla tapahtuva kilpailu tai harjoitus tarvitsee ympäristönsuojeluviranomaisen luvan.

Järvien tilan seurantatulokset