Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee tavoitteet, oppisisällöt ja arviointikriteerit.
Valtakunnallinen opetussuunnitelma muodostaa perustan, jota on täydennetty kuntakohtaisella osuudella.

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Tasa-arvosuunnitelma on päivityksen alla.

Laatukriteereiden tavoitteena on turvata opetuksen korkea laatu ja monipuolinen tarjonta sekä taata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet ja riittävä opiskeluhuolto kaikille asikkalalaisille lapsille ja nuorille. Opetuksen laatukriteerit ovat työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa käsitys kaikkien koulujen toiminnallisesta laadusta. Kaikki kriteerit koskevat kaikkia kouluja
ja kaikkia oppilaita. Laatukriteerit on päivityksen alla.

Tieto- ja viestintätekniikan strategiassa määritellään vuosiluokkakohtaiset tavoitteet oppilaiden taitotasolle, opettajien osaamistaso ja täydennyskoulutus sekä yksikkökohtainen varustetaso.

Tärkeät linkit