Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee tavoitteet, oppisisällöt ja arviointikriteerit.
Valtakunnallinen opetussuunnitelma muodostaa perustan, jota on täydennetty kuntakohtaisella osuudella.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Suunnitelma on päätetty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.6.2023.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2023 – 2025

Laatukriteereiden tavoitteena on turvata opetuksen korkea laatu ja monipuolinen tarjonta sekä taata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet ja riittävä opiskeluhuolto kaikille asikkalalaisille lapsille ja nuorille. Opetuksen laatukriteerit ovat työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa käsitys kaikkien koulujen toiminnallisesta laadusta. Kaikki kriteerit koskevat kaikkia kouluja ja kaikkia oppilaita. Suunnitelma on päätetty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 16.2.2023.

Ympäristökasvatussuunnitelma

Ympäristökasvatussuunnitelmaan on kuvattu päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen ohjelma. Toteutettavat toimenpiteet kuvataan päiväkotien toimintasuunnitelmassa ja koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Suunnitelma on päätetty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.6.2023.

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kuvattu varhaiskasvatuksen ja koulujen toimenpiteet kulttuurikasvatuksen edistämiseksi. Toimenpiteet vahvistetaan lukuvuosittain talousarvion puitteissa. Suunnitelma on päätetty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 7.9.2022.

Tieto- ja viestintästrategia

Tieto- ja viestintästrategiassa määritellään vuosiluokkakohtaiset tavoitteet oppilaiden taitotasolle, opettajien osaamistaso ja täydennyskoulutus sekä yksikkökohtainen varustetaso. Suunnitelma on päätetty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 13.5.2022.

Tärkeät linkit