Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koulunkäynnin tukeminen on yhteistyötä

Huoltajan tehtävänä on mahdollistaa se, että oppilas saapuu levänneenä, aamupalan syöneenä ja opiskeluvälineet mukana kouluun. Tämän lisäksi toivomme, että lapselle mahdollistetaan koulumatkaliikunta niin aamuisin kuin iltapäivisin.

Koulussa oppilas harjoittelee oppiaineiden lisäksi, työskentely- ja sosialisiataitoja.  Kotona on hyvä korostaa kaikkien oppilaiden ja aikuisten kunnioittamista.  Koulussa työskentelee paljon aikuisia, joiden työ on todella tärkeää meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Siivoojien, kiinteistö- ja ruokailuhenkilö-kunnan huomioiminen joka päivä on tärkeää.

Siltamalli ja vahva aikuisuus

Koulunkäynti on kuin silta, jolla pääsääntöisesti kulkevat oppilas, opettaja ja vanhemmat. Tarvittaessa mukaan sillalle kutsutaan muita toimijoita, jotta voidaan pienentää havaittuja riskejä, hallita vaikeuksia ja tukea sitä, että oppilas pysyy sillalla

Periaate 1.

•Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa toimiville henkilöille: opettajille, ohjaajille,rehtorille, siivoojille, keittiön henkilökunnalle, kiinteistönhoitajille ja oppilashuollon toimijoille. (Miten toimin arjessa, jotta välitän hyvää muille?)

•Arjen tuki on olennaisin osa kokonaisuutta. Kodin ja koulun yhteistyö on kaiken pohja ja jatkuvasti keskiössä!

Periaate 2.

Kun oppilaasta tulee huoli, mukaan työskentelyyn kutsutaan joko lapsen itsensä, vanhempien tai koulun henkilökunnan toimesta muita toimijoita tarpeen mukaan. Tuen tarvetta ja oikeaa palvelua voidaan arvioida konsultoimalla toimijoita anonyymisti ja MAR-palaverin keinoin.

•Myös muut yhteistyötahot kannattaa muistaa (Arjen tuen palvelut, Lapsiperhepalvelut, Lastensuojelu, Terveydenhuollon toimijat, jne)

•Tukitoimia kuljetetaan kokonaisprosessissa mukana niin kauan kuin tarvetta on.

Periaate 3.

•Yhteisissä palavereissa sovitaan, kuka tekee mitäkin. Jokaiselle on prosessin aikana oma vastuualueensa, jotka kuitenkin muodostavat kokonaisuuden.

•Tämän takia on tärkeää järjestää sovituin aikavälein yhteispalavereita, joissa arvioidaan tukitoimien vaikutuksia, suunnitellaan jatkotukia, jaetaan vastuualueet (mistä vastuun kantaa lapsi itse, perhe, koulu, muut tahot?) ja sovitaan, milloin oppilaan tilannetta arvioidaan yhdessä seuraavan kerran.

Koulun koko henkilökunta vastaa koko koulun hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Rehtori/apulaisrehtori  Hän johtaa koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.

Opettaja vastaa yhteistyössä koulun muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa oman luokkansa/ oppilaiden yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumisesta.

Erityisen tuen koordinaattori toimii asiantuntijan roolissa silloin, kun mietitään oppilaan oppimisessa tarvittavaa erityistä tukea.

Kuraattori ja psykologi ovat tukemassa oppilasta ja perheitä

Oppilas- ja opiskelijahuollon yhteystiedot yksiköittäin

Koulupsykologi Johanna Noronen (tavoitettavissa parillisina viikkoina etänä), 0447780423 johanna.noronen@asikkala.fi

Kuraattori Sanna Kangas, 0447780019, sanna.kangas@asikkala.fi

Terveydenhoitaja Jutta Salonen, jutta.salonen@phhyky.fi 0447801166 (tiistaisin)

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla ma & to), anna.perikangas-muukka@asikkala.fi 0447780415

Koulupsykologi Johanna Noronen (paikalla parillisina viikkoina), 0447780423,  johanna.noronen@asikkala.fi

Terveydenhoitaja Lea Puolitaival, 044778530, lea.puolitaival@phhky.fi

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka, 0447780415 (paikalla ke), anna.perikangas-muukka@asikkala.fi 0447780415

Koulupsykologi Aino Saarnio / Mehiläinen, 0442413708, aino.saarnio@mehilainen.fi (perjantaisin konsultoitavissa)

Terveydenhoitaja Jutta Salonen, 0447801166, jutta.salonen@phhyky.fi

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla ti), anna.perikangas-muukka@asikkala.fi , 0447780415

Koulupsykologi Aino Saarnio / Mehiläinen, 0442413708, aino.saarnio@mehilainen.fi (perjantaisin konsultoitavissa)

Terveydenhoitaja Jutta Salonen, 0447801166, jutta.salonen@phhyky.fi  (kuukauden ensimmäinen pe)

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla pe), 0447780415 anna.perikangas-muukka@asikkala.fi , 0447780415

Koulupsykologi Aino Saarnio / Mehiläinen, 0442413708, aino.saarnio@mehilainen.fi (perjantaisin konsultoitavissa)

Terveydenhoitaja Meri Olin, 0447802506, meri.olin@phhyky.fi

Koulukuraattori Elina Saastamoinen (paikalla ti-ke, pe), 0447780418, elina.saastamoinen@asikkala.fi

Koulupsykologi Aino Saarnio / Mehiläinen (paikalla ke & to), 0442413708, aino.saarnio@mehilainen.fi

Yläkoulu (7.-9. lk): Lea Puolitaival, 044778530, lea.puolitaival@phhky.fi

Lukio: Terveydenhoitaja Laura Kandén (paikalla ma & pe), 0447802202, laura.kanden@phhyky.fi

Koulukuraattori Elina Saastamoinen (paikalla ma & to), 0447780418, elina.saastamoinen@asikkala.fi

Koulupsykologi Aino Saarnio / Mehiläinen (paikalla ti), 0442413708, aino.saarnio@mehilainen.fi

Terveydenhoitaja Laura Kandén (paikalla ti & to), 0447802202, laura.kanden@phhyky.fi 

Kuraattori Sanna Kangas, 0447780019, sanna.kangas@asikkala.fi (Hulivili ma, Hulivili-eskarit ke, Peuhis to, Vehmis pe)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Merja Keränen, 0447780059, merja.keranen@asikkala.fi

Alle kouluikäisten lasten psykologi- ja terveydenhoitajapalvelut neuvolasta; kouluvalmiustutkimuksiin ohjautuminen koulupsykologien kautta

Mikäli asioit sähköpostitse, älä käytä oppilaan henkilö- tai tunnistetietoja!

Tällä sivustolla saat tietoa

Asikkalan kunnan oppilashuollon palvelut on keskitetty

Aurinkovuoren koulu, Asikkalantie 12, 17200 Vääksy