Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Uuden suunnitelman mukaan kaikki 1-luokkalaiset, 5-luokkalaiset ja 8-luokkalaiset kutsutaan hammaslääkärin tutkimukseen. Tämän lisäksi 3-luokkalaiset ja 7-luokkalaiset kutsutaan suuhygienistille hoidon tarpeen arvioon. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma hoitosuunnitelma, joka määrittää muut tarvittavat ns. välivuosikäynnit. Nämä käynnit suorittaa suuhygienistit.

Asikkalan kunnan sivukoulujen hammashoito toteutetaan jatkossa kuljetettavalla hoitoyksiköllä (ns ”pop up”-yksikkö ) niin, että  oppilaan ensimmäinen käynti tehdäänkin  koulun tiloissa sovitussa paikassa hammashoitohenkilökunnan työskennellessä siellä. Mikäli oppilaalla on tarvetta jatkokäynteihin, esimerkiksi hampaiden paikkauksiin tai oikomishoitoon, tulee vanhempien järjestää kuljetus hammashoitolaan sovittuna aikana.

Tarja Haapala, vastaava hammaslääkäri

Terveystie 1, 17200 VÄÄKSY

tarja.haapala@paijatha.fi

Puh 044 7802839

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta ja toimii lääkärin työparina. Kouluterveydenhoitajan työtä säätelee terveydenhuollon lainsäädäntö.

Terveydenhoitajan yksilöön kohdistuvaa työtä on oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistäminen, tukeminen, kasvun ja kehityksen seuraaminen, määräaikaisten terveystarkastusten järjestäminen ja tekeminen sekä tarvittaessa tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen. Terveydenhoitaja huolehtii seulontatutkimuksista sekä vastaa rokotustoiminnasta ja terveysneuvonnasta.

Oppilaskohtainen työ tapahtuu yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Työn keskeistä sisältöä on sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen, mutta myös oppilaan sairauden hoidon tukeminen sekä osallistuminen koulupäiväinaikaisen hoidon ja tuen järjestämisen suunnitelman laatimiseen koulussa mm. verkosto-, kuntoutus-, hoito- ym. kokouksiin osallistuminen yksittäisen oppilaan asioissa. Terveydenhoitaja osallistuu ongelmien selvittelyyn yhdessä oppilaiden kanssa ja tekee oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti yhteistyötä muiden opiskeluhuoltotoimijoiden kanssa. Terveydenhoitaja on osaltaan vastuussa ensiavusta ja siihen liittyvästä hoitotyöstä koulussa.

Terveydenhoitajan yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvä työ on opiskeluhuoltotyötä sekä konsultaation tarjoaminen opettajille ja muulle opiskeluhuoltohenkilöstölle lapsen ja nuoren terveydentilan ja kehitysvaiheen merkityksestä koulussa suoriutumiseen. Lisäksi terveydenhoitaja osallistuu kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen ja edistämiseen.

Yhteisöön kohdistuva työ sisältää mm. kouluyhteisön hyvinvointityöhön osallistumista, oppilaiden ja kouluyhteisön turvallisuuden edistämistä, koulun kriisityöhön osallistumista sekä kouluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin osallistumista. Yhteisöön kohdistuvaa työtä on myös kouluterveydenhuollon palveluista ja käytännöistä tiedottaminen oppilaille, vanhemmille, opettajille ja muille yhteistyötahoille. Terveystiedon opetuksen suunnitteluun osallistutaan opetushenkilöstön kanssa.

Anianpellon, Kalkkisten ja Länsi-Asikkalan koulu

Terveydenhoitaja Jutta Salonen, jutta.salonen@paijatha.fi 0447801166

Aurinkovuoren koulu

Terveydenhoitaja Lea Puolitaival, 0447780530, lea.puolitaival@paijatha.fi

Vesivehmaan koulu

Terveydenhoitaja Meri Olin, 0447802506, meri.olin@paijatha.fi

Vääksyn Yhteiskoulu

Yläkoulu (7.-9. lk): Lea Puolitaival, 0447780530, lea.puolitaival@paijatha.fi

Lukio: Terveydenhoitaja Laura Kandén (paikalla ma & pe), 0447802202, laura.kanden@paijatha.fi

Koulutuskeskus Salpaus, Asikkalan toimipiste

Terveydenhoitaja Laura Kandén (paikalla ti & to), 0447802202, laura.kanden@paijatha.fi