Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja edustaa sosiaalityön asiantuntemusta kouluyhteisössä. Koulukuraattoripalvelulla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Lisäksi työllä edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä oppilaiden perheiden ja läheisten kanssa.

Koulukuraattorin työhön kuuluu

  • lapsen/nuoren tuen, hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi ja suunnittelu
  • lapsen/nuoren kokonaisvaltainen toimintakyvyn, kasvun ja kehityksen tukeminen
  • perhekohtainen työ ja vanhemmuuden tukeminen
  • moniammatillinen yhteistyö lapsen/nuoren asioissa
  • yhteisötason työ (ryhmä-, luokka- ja koulukohtainen hyvinvointityö)
  • opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön konsultointi
  • koulun opiskeluhuollolliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistuminen

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, kotiasioissa tai hänen elämässään on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta apua ja tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Kuraattori auttaa perheitä tekemään heille sopivia ratkaisuja lapsensa tukemiseksi. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista myös kahden kesken.

Koulukuraattori toimii osana koulun opiskeluhuoltoa. Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Työtä tehdään yhdessä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Kuraattorin työhön kuuluu myös yhteistyö koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattorin työmuotoja ovat mm. neuvottelut, keskustelu- ja tukikäynnit, työskentely ryhmien kanssa sekä luokkahavainnot ja kriisityö kouluilla. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta ja perhettä eteenpäin esim. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologille, perheneuvolaan, lastensuojeluun yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa, jolla herää huoli oppilaasta. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, perheenjäsen tai muu läheinen, terveydenhoitaja, psykologi, koulun henkilökunnan jäsen tai kuka muu tahansa yhteistyökumppani. Koulun aikuiset voivat nostaa oppilasta koskevan huolen esiin esimerkiksi konsultaatiokeskusteluissa tai pyytämällä kuraattorin mukaan oppilaan koulupalaveriin.

Ota yhteyttä

Anianpellon koulu

Kuraattori Sanna Kangas, 0447780019, sanna.kangas@asikkala.fi

Aurinkovuoren koulu

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla ma & to),0447780415 anna.perikangas-muukka@asikkala.fi

Länsi-Asikkalan koulu

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka, 0447780415 (paikalla ke), anna.perikangas-muukka@asikkala.fi 0447780415

Kalkkisten koulu

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla ti), 0447780415 anna.perikangas-muukka@asikkala.fi ,

Vesivehmaan koulu

Vastaava kuraattori Anna Perikangas-Muukka (paikalla pe), 0447780415 anna.perikangas-muukka@asikkala.fi

Vääksyn Yhteiskoulu, yläkoulu ja lukio

Koulukuraattori Elina Saastamoinen (paikalla ti-ke, pe), 0447780418, elina.saastamoinen@asikkala.fi

Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipiste

Koulukuraattori Elina Saastamoinen (paikalla ma & to), 0447780418, elina.saastamoinen@asikkala.fi