Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koulukuraattorit ovat siirtyneet hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Keskeisin muutos on sähköpostin muuttuminen (a)paijatha.fi loppuiseksi.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja edustaa sosiaalityön asiantuntemusta kouluyhteisössä. Koulukuraattoripalvelulla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Lisäksi työllä edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä oppilaiden perheiden ja läheisten kanssa.

Koulukuraattorin työhön kuuluu

  • lapsen/nuoren tuen, hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi ja suunnittelu
  • lapsen/nuoren kokonaisvaltainen toimintakyvyn, kasvun ja kehityksen tukeminen
  • perhekohtainen työ ja vanhemmuuden tukeminen
  • moniammatillinen yhteistyö lapsen/nuoren asioissa
  • yhteisötason työ (ryhmä-, luokka- ja koulukohtainen hyvinvointityö)
  • opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön konsultointi
  • koulun opiskeluhuollolliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistuminen

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, kotiasioissa tai hänen elämässään on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta apua ja tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Kuraattori auttaa perheitä tekemään heille sopivia ratkaisuja lapsensa tukemiseksi. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista myös kahden kesken.

Koulukuraattori toimii osana koulun opiskeluhuoltoa. Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Työtä tehdään yhdessä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Kuraattorin työhön kuuluu myös yhteistyö koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattorin työmuotoja ovat mm. neuvottelut, keskustelu- ja tukikäynnit, työskentely ryhmien kanssa sekä luokkahavainnot ja kriisityö kouluilla. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta ja perhettä eteenpäin esim. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologille, perheneuvolaan, lastensuojeluun yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa, jolla herää huoli oppilaasta. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, perheenjäsen tai muu läheinen, terveydenhoitaja, psykologi, koulun henkilökunnan jäsen tai kuka muu tahansa yhteistyökumppani. Koulun aikuiset voivat nostaa oppilasta koskevan huolen esiin esimerkiksi konsultaatiokeskusteluissa tai pyytämällä kuraattorin mukaan oppilaan koulupalaveriin.

Ota yhteyttä

Anianpellon koulu

Kuraattori Outi Mäyrä, 044 778 0848, outi.mayra(a)paijatha.fi

Aurinkovuoren koulu

Kuraattori Outi Mäyrä, 0447780848, outi.mayra(a)paijatha.fi

Länsi-Asikkalan koulu

Kuraattori Heli Virtanen, 044 778 0415, heli.virtanen(a)paijatha.fi

Kalkkisten koulu

Kuraattori Heli Virtanen ,044 778 0415,  heli.virtanen(a)paijatha.fi

Vesivehmaan koulu

Kuraattori Heli Virtanen ,044 778 0415, heli.virtanen(a)paijatha.fi

Vääksyn Yhteiskoulu, yläkoulu ja lukio (lukio 31.12.2022 asti)

Kuraattori Outi Mäyrä, 0447780848,  outi.mayra(a)paijatha.fi

Vääksyn Yhteiskoulu, lukio, 1.1.2023 alkaen

Elina Saastamoinen, 044 778 0418,  elina.saastamoinen(a)paijatha.fi

Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipiste

Koulukuraattori Elina Saastamoinen (paikalla ma & to), 044 778 0418, elina.saastamoinen(a)paijatha.fi