Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vääksyn Yhteiskoulun lukio

195 Opiskelijaa

51 Henkilökuntaa

2 Rehtoria

Ajankohtaista

1 vsk:n vanhempainilta KE 20.10. klo 18.00

– vanhempainilta järjestetään koululla. Etäyhteys Teams:n kautta. Ohjeet laitettu Wilmassa.

Syysloma / viikko 43

Lukion esittely:

Vääksyn Yhteiskoulun lukio (VYK) sijaitsee Asikkalan kunnassa lähellä Lahden kaupunkia. Vääksyn Yhteiskoulun lukiossa on 190 opiskelijasta ja yläkoulussa 330 oppilasta. VYK:ssä (VYK) on kaikkiaan noin 37 aineenopettajaa, 5 erityisopettajaa ja 7 koulukäynninohjaajaa, koulukuraattori, koulupsykologi ja lukion terveydenhoitaja. Heidän lisäksensä opiskelijoiden viihtyvyydestä huolehtivat koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, siistijät ja kiinteistöhoitaja-vahtimestari. Lukion lukuvuosi on jaettu 5 jaksoon ja jokaisen jakson lopussa on 7 päivää kestävä koeviikko. Lukiossa on käytössä 75 minuutin oppitunnit.

Vääksyn Yhteiskoulun lukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet II-asteen lukiokoulutuksen suorittamiseen. Lukion tehtävänä on ensisijaisesti tarjota yleissivistävää ja laadukasta opetusta, jonka turvin nuorella on hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelemaan eri oppiaineita korkeakouluun tai yliopistoon. Yleissivistävyyden lisäksi tarjoamme monenlaista painotusta ja erikoiskursseja.

Oppiaineiden esittelyvideot / linkkikuvat

Keskisuuressa lukiossamme sinä et huku massaan, vaan sinut huomataan ja sinusta huolehditaan.

Uusia kasvoja. Lukioaulan kahviautomaatin tuntumassa keskustelet vanhojen tuttujen kanssa tai sitten tutustut uusiin ihmisiin (1/3 lukion opiskelijoista tulee kunnan ulkopuolelta).

Lähilukio on lähilukio. Työpäivät päättyvät pääsääntöisesti klo 14.20 ja aikaa jää läksyjen lisäksi myös harrastuksiin ja muuhun vapaa-aikaan.

Lukio on maksuton: läppäri ja oppikirjat tulevat lukion puolesta.

Kurssitarjotin on laaja ja hyvä valikoima erilaisia painotuksia. Mitä ei löydy, niin kysy ja suunnitellaan yhdessä.

– erikoistumislinjat: ilmailulinja, liikuntalinja ja teatteripaketti (mm. näytelmämusikaalit).

– LUMA -paketti: laaja valikoima matematiikan (MAA/16 kurssia, MAB10 kurssia) ja fysiikan kursseja.

– kansainvälisyys: Erasmus-hankkeet, AI ja B1 -kielet sekä B3 -kielinä ranska, saksa tai venäjä.

– taito- ja taideaineet: laaja valikoima liikunnan, kuvataiteen ja musiikin opintojaksoja ja lukiodiplomeja

– korkeakouluyhteistyö

– edellä mainittujen niiden lisäksi tarjottimella on mm. seuraavat opintojaksot: biologian laborointi, näytelmämusikaali, vaellus, vanhojen tanssit, hygieniapassi, järjestyksenvalvoja, Nuori yrittäjä, vapaaehtoistyö, kansainvälisyys ja fysiikan ja kemian kokeellinen laborointi.

– eri oppiainealojen pakolliset, syventävät ja ns. abi/yo -opintojaksot löytyvät meiltä.

Meillä on sopivan kokoiset opiskeluryhmät, jossa sinut huomataan ja saat äänesi kuuluville. Asikkalan kunta huolehtii oman kunnan lukiolaisista erityisen hyvin.

Lukiomme opetus on laadukasta ja opettajakunta pätevää. Edellä mainittujen asioiden ja motivoituneen opiskelijajoukon ansiosta olemme menestyneet hyvin kansallisissa lukiovertailuissa.

Hyvä yhteishenki niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan kesken. THL:n kyselyt ovat vuosi vuodelta osoittaneet, että meidän lukiossa ei kiusata.

Vuosikurssilaiset ja tutorit järjestävät yhdessä mm. seuraavia tapahtumia: ryhmäytymispäiviä, liikuntatapahtumia, puurokonvat, vanhojen tanssit, penkkarit ja keväällä on käyty hohtokeilailemassa ja vietetty erilaista oppimispäivää Helsingissä tai Tampereella. 

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka huolehtii jokaisesta opiskelijastaan. Tavoitteena on antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin toisen asteen opintoihin kuin korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Lukion strategiana on olla mukana yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa kehittämässä opetuskäyttöön soveltuvia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Lukio näkee verkko-opetuksen yhtenä keskeisenä kehittämisalueena ja pyrimme edistämään opiskelijan tietoteknisiä valmiuksia oman oppimisen opiskelun tueksi.

Terveisin
Jarkko Koponen rehtori ja Elina Muhonen opinto-ohjaaja

Vääksyn Yhteiskoulun lukiossa toimivat yleislinjan lisäksi ilmailulinja ja liikuntalinja. Edellä mainittujen lisäksi lukiolainen voi vahvistaa itse ilmaisua teatteripaketin kurssivalikoimilla. Lukion yleislinjalle otetaan vuosittain noin 40-50 opiskelijaa ja ilmailulinjalle 22-25 opiskelijaa. Kaikkiaan lukiossamme on noin 190 opiskelijaa, joista 1/3 on ilmailulinjan opiskelijoita. He tulevat pääosin eri puolilta Suomea.

Haku yleislinjan, ilmailulinjan tai liikuntalinjan opiskelijaksi

  1. Hae Vääksyn yhteiskoulun lukioon opintopolku.fi-sivuston kautta toisen asteen yhteishaussa. Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7.
  2. Toimita hakuaikana ainevalintakortti osoitteeseen:
    Vääksyn Yhteiskoulun lukio
    opinto-ohjaaja Elina Muhonen
    Koulukuja 2, 17200 Vääksy
  3. Ilmailulinjalle ja/tai liikuntalinjalle hakeva täyttää hakuaikana lisäksi lisätietolomakkeen, jota käytetään haastattelun pohjana.

Ilmailulinjan ja liikuntalinjan valintaperusteet on esitelty tarkemmin sivuston alareunasta löytyvillä linjojen esittelysivuilla.

Vääksyn yhteiskoulun lukion esittelytilaisuudet

Lukioilta lukioon hakemisesta kiinnostuneille 11.11.2021

Lisätietoja hakemisesta antaa:
opinto-ohjaaja Elina Muhonen
elina.muhonen@asikkala.fi
p. 044 7780 414

Lukion suoritusohjeet 1. vuosikurssin opiskelijoille

Lukion suoritusohjeet 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille

Opinto-ohjaaja

Elina Muhonen
elina.muhonen@asikkala.fi
p. 044 7780 414

Opinto-ohjaaja on päivittäin tavattavissa työhuoneellaan luokan C202 vieressä. Opiskelijat voivat varata opolle aikoja wilman tapahtumakutsun kautta, viestillä tai opon luona käymällä. Opinto-ohjaajan tavoittaa työhuoneeltaan hyvin myös ilman ajanvarausta.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa muun muassa:
– ainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä ennen lukion alkua
– opiskelusuunnitelman laatimisessa
– kurssivalintojen tekemisessä lukioaikana,
– yo-tutkintoon liittyvissä asioissa yhdessä aineenopettajien kanssa
– jatko-opintosuunnitelman tekemisessä
– opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa yhteistyössä ryhmänohjaajan ja
opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Opinto-ohjausta tarjotaan lukion aikana opinto-ohjauksen kursseilla OP1, OP2 ja OP3 ja henkilökohtaisena sekä pienryhmäohjauksena. Lisäksi opinto-ohjaaja vastaa lukion tutor-toiminnasta.

Opinto-ohjausta tarjotaan myös lukiosta valmistuneille vailla opiskelupaikkaa oleville nuorille vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Ohjausta saa opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyen.

Laaja-alainen erityisopettaja

Miia Alhonen
p. 044-7780420
miia.alhonen@asikkala.fi

Työtilat koulun A-puolella, ensimmäisessä kerroksessa.

Lukemisen ja kirjoittamisen testien teettäminen
Todistusten ja lausuntojen kirjoittaminen
Oppituntien aikainen tuki: pienryhmä-/yksilötuki, samanaikaisopetus
Jaksoittain vaihtuvat vastaanottoajat
Opiskelijaneuvotteluissa mukanaolo (tarpeen mukaan)

Terveydenhoitaja

Laura Kanden
p. 044 7802 202

Kuraattori

Elina Saastamoinen
p. 044 7780 418

Koulupsykologi

Aino Saarnio
p. 044 241 37 08

Ilmailulinja
Liikuntalinja
Teatteripaketti

Ota yhteyttä

Rehtori Jarkko Koponen

044-7780 411

jarkko.koponen@asikkala.fi

Apulaisrehtori Sari Puputti

044-7780 410

sari.puputti@asikkala.fi

Koulusihteeri

Reia Leikola-Walden

044-7780 412

reia.leikola-walden@asikkala.fi

Lukion opinto-ohjaaja

Elina Muhonen

044-7780 414

elina.muhonen@asikkala.fi

Ilmailulinja Joni Rissanen

044-7780 090

joni.rissanen@asikkala.fi

Liikuntalinja Oskar Breilin

044-7780 726

oskar.breilin@asikkala.fi

Teatteripaketti Elina Muhonen

044-7780 414

elina.muhonen@asikkala.fi