Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kaikesta jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelusihteerille ja ELY-keskukseen tai haettava ympäristönsuojelulain mukaista lupaa jätteen hyödyntämiseen.

Vähäisiä määriä betoni-, tiili- ja asfalttimurskejätettä voidaan hyödyntää maarakentamisessa, kun toimenpiteestä ilmoittaa kirjallisesti Asikkalan ympäristönsuojelusihteerille vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Maarakentamiskohteilla tarkoitetaan väyliä, kenttiä, valleja ja näiden rakennekerroksia sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita.

Jätteen hyödyntämisestä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Hyödyntäminen on mahdollista seuraavin edellytyksin:

Ilmoitus tehdään kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

Hyödyntämispaikan haltijan on maarakentamisen päätyttyä annettava kirjallinen selvitys siitä, miten valvontailmoituksen mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut.

Kunnan ympäristövalvonta arvioi ilmoituksen perusteella edellyttääkö jätteen hyödyntäminen ympäristölupaa tai muuta MARA-asetuksessa (843/2017) säädettyä ilmoitusta.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi