Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Asikkalan ympäristönsuojelumääräysten 22 § mukaan äänentoistolaitteet yleisötilaisuuksissa ja ulkoilmakonserteissa tulee säätää ja suunnata niin, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.

Ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso yhden kappaleen keskiäänitasona (LAeq) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, enintään 70 dB.

Tilaisuudesta tai tapahtumasta tulee tiedottaa ympäristön asukkaita, mikäli äänentoistoa käytetään kello 19-22. Tiedote on jaettava jokaiseen porraskäytävään tai asuntoon viimeistään 5 päivää ennen tilaisuutta tai tapahtumaa. Määräys ei koske tapahtumia, joista tehdään ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi