Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ympäristölupa

Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Ympäristölupa haetaan sähköisesti. Lupahakemus jätetään joko aluehallintovirastolle (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnasta ja eläinten määrästä riippuen. 

Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, kuten eläinsuojia. Eläinsuojan ilmoituksenvaraisuus riippuu eläinmäärästä. Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Lannan käsittelyilmoitukset

Lannan aumaamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisimman aikaisin, viimeistään 30.10.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi