Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto). Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun.

Kokeilutoimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena (ympäristönsuojelulaki 31 ja 119 §).

Ilmoitus voidaan tehdä alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi