Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koululaiskuljetuksen periaatteet v. 2021 -2024

Tavoitteet lukuvuoden 2021- 2022 aikana ovat seuraavat:

• Koulujen lukujärjestysten valmistuttua alkaa reittisuunnitelmien valmistelutyö. Tässä yhteydessä talouspäällikkö kiertää tulevia reittejä yhdessä kuljettajien kanssa.. Tällä pyritään optimoimaan ajankäyttö, huomioiden myös talviolosuhteet.

• Lähtöaikoja pyritään vakioimaan

• Reittisuunnittelussa huomioidaan, että jatkoyhteyden odottaminen on n. 15 min.

• Ensimmäisen kouluviikona aikatauluista tiedotetaan aikaisemmin, mikäli kuljetusaikatauluja ei ole vakioitu

• Kehitetään viestintää huoltajien ja kuljettajien välillä

• Kehitetään tiedottamista poikkeavien ja muuttuneiden aikojen suhteen

• Tukiopetukseen mahdollistaminen ja kerhotoimintaan osallistuminen kuljetusoppilaiden kohdalla.

Oppilaskuljetuksia koskevat periaatteet