Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kuntalainen voi tehdä aloitteen kaavoituksen käynnistämiseksi kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan kunnan kirjaamoon (kirjaamo@asikkala.fi).  

Kaavoituksen käynnistämistä voidaan hakea alueelle, jolla ei ole lainvoimaista kaavaa. Alueilla, joilla on voimassa oleva kaava, kaavoitus käynnistetään kaavamuutoksena. Kaavoituksesta on hyvä neuvotella etukäteen ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilökuntaan. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa. 

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hinnoittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 59 §. Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. 

Asema- ja ranta-asemakaavojen tai niiden muutosten laatiminen ja käsittely, mikäli hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut:
a) työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen
b) kartta- ja materiaalikustannukset
− kaavakartta enintään A4 500,00 euroa
− muut kaavat 800,00 euroa
c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen 1000,00 euroa

Kaavoituksen kestoon vaikuttaa sen merkittävyys, luonne, vuorovaikutus ja lausuntomenettelyt sekä selvitystarpeet. Kokonaiskestoon vaikuttaa merkittävästi myös hallinnollinen käsittely nähtävillä oloineen ja lainvoimaisuusprosessi. Mittavissa kaavahankkeissa kesto voi olla useita vuosia.