Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. 

Laki kunnan etuosto-oikeudesta koskee kiinteistöjä, joiden maapinta-ala on yli 5 000 m². Etuosto-oikeutta ei ole, jos ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso tai jos ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos. 

Tiedustelut kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä tehdään vapaamuotoisesti kirjallisesti kunnan kirjaamoon (kirjaamo@asikkala.fi). Liitteenä tulee olla oikeaksi todistettu kopio kauppakirjasta, kohdetta osoittava kartta sekä lähettäjän yhteystiedot. 

Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen maksaa 35 euroa.