Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tie voidaan nimetä, kun nimeämättömällä tiellä on kaksi tai useampi rakennettu kiinteistö.  

Tien nimeä anotaan vapaamuotoisella tiennimihakemuksella, jonka mukana on liitekartta tien varrella sijaitsevista rakennetuista rakennuspaikoista kiinteistötunnuksineen sekä niiden liittymäkohdat tielle. Hakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon (kirjaamo@asikkala.fi). 

Hakijana tulee olla jokainen rakennetun rakennuspaikan omistaja tai tiekunta. Voitte ehdottaa uutta tien nimeä kyseiselle tielle. Suositeltavaa on, että pohditte yhdessä muiden rakennuspaikkojen omistajien kanssa nimeä. Nimi voi liittyä alueeseen, sen historiaan, siellä sattuneisiin tapahtumiin tms. Nimi ei saa olla sama tai saman kaltainen kuin Asikkalassa jo käytössä oleva tiennimi. Kunta antaa osoitenumerot uuden tien mukaan. Tien nimen hakemisesta ei aiheudu kustannuksia. 

Aikanaan tiennimestä tehdään päätös, joka lähetetään sekä viranomaisille, että osoitteen saaville kiinteistöjen omistajille. Yhteyshenkilölle/hakijalle ilmoitetaan, milloin kyltin tolppineen voi kunnasta noutaa. Yhteyshenkilön tehtävä on kyltin pystyttäminen. Jokaisen hankittavaksi ja kustannettavaksi jää oman osoitenumerokyltin hankkiminen.