Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Peruskoulujen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2024 – 2025

Asikkalassa asuvien huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2017 syntyneet lapset omaan lähikouluun. Kevään 2024 aikana valtuusto päättää perusopetuksen järjestämisestä Kalkkisten koulun oppilaiden kohdalta sekä Anianpellon koulun oppilaiden opetuksen siirtämisestä Aurinkovuoren koululle. Kouluunottoalueet määräytyvät kasvatus- ja opetuslautakunnan tämänhetkisten päätösten mukaan. Tähän lähikouluun kunta järjestää koululaiskuljetuksen. Koululaiskuljetusta haetaan Wilman kautta. Mikäli lapselle valitaan muu koulu kuin lähikoulu, huoltajat vastaavat koululaiskuljetuksesta.

Oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viikolla 6 . Viikolla 7 voi ilmoittautua koulusihteerille os. heli.reiman@asikkala.fi.

Lukuvuoden 2024 – 2025 koulutyö alkaa keskiviikkona 7.8.2024. Varmistakaa kellonaika ao. koululta. Linja-autolla kulkevien oppilaiden tulee tarkistaa vuorojen aikataulut.

HUOM! Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta erikseen.

7. vuosiluokalle hakeminen lkv 2024-2025, haku 10.1.2024 klo 16 asti

Vääksyn Yhteiskoulu tarjoaa kunnan ulkopuolelta tuleville 7.-luokan oppilaille opiskelupaikkaa Vääksyn Yhteiskoulussa lukuvuonna 2024-25. Tämän hetkisen arvion mukaan vieraskuntalaisia voidaan ottaa yleisopetuksen ryhmiin noin kymmenen (10).

Hakukriteerit

1. Asikkalan kunta asettaa oman kunnan oppilaat etusijalle 7. vuosiluokan oppilaspaikoissa.

2. Vääksyn Yhteiskoulu käyttää kunnan ulkopuolisten oppilaiden valintaperusteena arvontaa (mikäli hakemuksia on enemmän kuin oppilaspaikkoja), jos sellaiseen tilanteeseen joudutaan. Hakemusten saapumisjärjestystä ei käytetä valintaperusteena, koska hakemusten tarkkaa saapumisjärjestystä on hankala todistaa. Arvonta suoritetaan hakuajan päätyttyä kaikkien niiden hakemusten kesken, jotka ovat saapuneet ajoissa Asikkalan kunnan koulutoimistoon. Arvonnan suorittavat rehtori ja apulaisrehtori.

Perusopetuslain pykälä 28 kertoo, että oppilaiden ottamisessa toissijaiseen kouluun on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Yhdenvertaisia valintaperusteita ovat arvonta, hakemusten saapumisjärjestys ja oppilaaksi otossa kunta voi etusijalle asettaa omassa kunnassa asuvat lapset.

3. Jos joku Vääksyn Yhteiskouluun valittu ei ota paikkaa vastaan, niin jäljelle jääneistä hakemuksista arvotaan uusi samoilla periaatteilla.

Tietoa hakijoille

  1. Vääksyn Yhteiskoulu on yläkoulun ja lukion muodostama kokonaisuus, noin 500 oppilaan ja opiskelijan yhteisö. Elokuussa 2024 opetus alkaa uudessa upeassa koulussa.

LV 2024-25 / Erityisopetusryhmät (VYK:ssä ns. TUPA –luokat) ovat täynnä, joten meillä ei ole tarjota oppilaspaikkaa oppilaille, jotka tarvitsevat pysyvän paikan pienryhmässä eli TUPA –luokassa. Tästä aiheesta lisää INFO -tilaisuudessa.  

(TUPA -luokka = erityisopetusluokka, jossa on maksimissaan 10 pysyvästi sijoitettua oppilasta. Oppilaalla on esimerkiksi tehostetun tai erityisen tuen päätös, jossa suositellaan opiskelua pienemmässä ryhmässä tai osa-aikaista erityisopetusta).

Nuoren ottaminen Vääksyn Yhteiskoulun oppilaaksi – hakuohje

  1. Lapsen virallinen ilmoittaminen Vääksyn Yhteiskoulun oppilaaksi tehdään hakemuksella Asikkalan kunnan koulutoimistoon sivistysjohtaja Petri Haapaselle.

HUOM! Asikkalan kunta tukee oppilaan koulumatkaa enintään 160 e/kk  (Asikkalan kunnanhallituksen päätös 20.3.2017). Jos kustannukset ovat alle tämän, niin kunta korvaa todelliset kustannukset.

Vieraskuntalaisten ilmoittautuminen