Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Peruskoulujen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023 – 2024

Asikkalassa asuvien huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2016 syntyneet lapset omaan lähikouluun. Kouluunottoalueet määräytyvät kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten mukaan. Tähän lähikouluun kunta järjestää koululaiskuljetuksen. Koululaiskuljetusta haetaan Wilman kautta. Mikäli lapselle valitaan muu koulu kuin lähikoulu, huoltajat vastaavat koululaiskuljetuksesta.

Oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viikolla 6 (6.-10.2.). Viikolla 7 (13.-17.2.) voi ilmoittautua koulusihteerille os. heli.reiman@asikkala.fi.

Vääksyn koulujen tutustumispäivä on keskiviikkona 10.5. Kyläkoulujen tutustumispäivä järjestetään samalla viikolla. Tarkemmat ajat ilmoitetaan koulujen kautta.

Lukuvuoden 2023 – 2024 koulutyö alkaa keskiviikkona 9.8.2022. Varmistakaa kellonaika ao. koululta. Linja-autolla kulkevien oppilaiden tulee tarkistaa vuorojen aikataulut.

7. vuosiluokalle hakeminen lkv 2023-2024

Vääksyn Yhteiskoulu tarjoaa kunnan ulkopuolelta tuleville 7.-luokan oppilaille opiskelupaikkaa Vääksyn Yhteiskoulussa lukuvuonna 2023-24. Asikkalan 7. –luokille on tulossa noin 88 oman kunnan oppilasta ja olemme tehneet linjauksen, että 7. luokat ovat lukuvuonna 2023-24 viisisarjaisia. Tämän linjauksen mukaisesti yleisopetuksen ryhmiin voidaan ottaa maksimissaan 30 oppilasta kunnan ulkopuolelta.

Lukuvuosi 2023-24 / Viisisarjainen yläkoulu (7a,7b,7c,7d,7e).

Hakukriteerit

1. Asikkalan kunta asettaa oman kunnan oppilaat etusijalle 7. vuosiluokan oppilaspaikoissa.

2. Vääksyn Yhteiskoulu käyttää kunnan ulkopuolisten oppilaiden valintaperusteena arvontaa (hakemuksia on 31 tai enemmän), jos sellaiseen tilanteeseen joudutaan. Hakemusten saapumisjärjestystä ei käytetä valintaperusteena, koska hakemusten tarkkaa saapumisjärjestystä on hankala todistaa. Arvonta suoritetaan hakuajan päätyttyä kaikkien niiden hakemusten kesken, jotka ovat saapuneet ajoissa Asikkalan kunnan koulutoimistoon. Arvonnan suorittavat rehtori ja apulaisrehtori.

Perusopetuslain pykälä 28 kertoo, että oppilaiden ottamisessa toissijaiseen kouluun on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Yhdenvertaisia valintaperusteita ovat arvonta, hakemusten saapumisjärjestys ja oppilaaksi otossa kunta voi etusijalle asettaa omassa kunnassa asuvat lapset.

3. Jos joku Vääksyn Yhteiskouluun valittu ei ota paikkaa vastaan, niin jäljelle jääneistä hakemuksista arvotaan uusi samoilla periaatteilla.

Tietoa hakijoille

  1. Vääksyn Yhteiskoulu on yläkoulun ja lukion muodostama kokonaisuus, noin 500 oppilaan ja opiskelijan yhteisö.

LV 2023-24 / Erityisopetusryhmät (VYK:ssä ns. TUPA –luokat) ovat täynnä, joten meillä ei ole tarjota oppilaspaikkaa oppilaille, jotka tarvitsevat pysyvän paikan pienryhmässä eli TUPA –luokassa. Tästä aiheesta lisää INFO -tilaisuudessa.  

(TUPA -luokka = erityisopetusluokka, jossa on maksimissaan 10 pysyvästi sijoitettua oppilasta. Oppilaalla on esimerkiksi tehostetun tai erityisen tuen päätös, jossa suositellaan opiskelua pienemmässä ryhmässä tai osa-aikaista erityisopetusta).

Nuoren ottaminen Vääksyn Yhteiskoulun oppilaaksi – hakuohje

  1. Lapsen virallinen ilmoittaminen Vääksyn Yhteiskoulun oppilaaksi tehdään hakemuksella Asikkalan kunnan koulutoimistoon sivistysjohtaja Petri Haapaselle.

HUOM! Asikkalan kunta tukee oppilaan koulumatkaa enintään 160 e/kk  (Asikkalan kunnanhallituksen päätös 20.3.2017). Jos kustannukset ovat alle tämän, niin kunta korvaa todelliset kustannukset.

Vieraskuntalaisten ilmoittautuminen