Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vesi on kaiken elämän ehto ja maailman tavoitelluin luonnonvara. Meillä Suomessa ja Asikkalassa on tarjolla runsaasti puhdasta vettä käyttöön, mutta sitä ei silti pidä pitää itsestäänselvyytenä. Toimiva vesihuolto turvaa puhtaan veden jakelun ja jäteveden käsittelyn. Ensiluokkaisia pohjavesiämme tulee suojella ennakoiden pohjavesien pilaantumisen riskit ja jätevesien käsittelyllä suojellaan ympäristön lisäksi myös meidän ihmisten terveyttä.

Asikkalassa Aurinkovuoren Vesi Oy vastaa talousveden jakelusta ja sen laadusta sekä jäte- ja hulevesien käsittelystä.

Asianmukaisella jätevesien käsittelyllä suojelemme ympäristöä ja takaamme sen säilymisen viihtyisänä ja terveellisenä tulevillekin sukupolville elinkelpoisena. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevedet johdetaan kunnan jätevesiviemäriin, mutta haja-asutusalueella jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Jätevesiä koskeva lainsäädäntö on tiukentunut viimeksi vuonna 2017.

Asikkalan kunnan tiloja on vuodesta 2019 lähtien siivottu kemikaalittomalla aktiivivedellä. Aktiivivettä voidaan tehdä kylmästä vesijohtovedestä paikan päällä sijaitsevan laitteen avulla. Aktiivivesi on turvallista käyttää eikä vahingoita ympäristöä tai ihmisiä. Aktiivivesi sopii kaikkien pintojen puhdistamiseen ja se puhdistaa tehokkaasti orgaanisen lian sekä tehoaa jopa 99% mikrobeista.

Mitä on aktiivivesi? Tietoiskulaatikoita aktiiviveden ekologisuudesta, turvallisuudesta, tehokkuudesta ja hyödyistä.
Aktiivivesi on ekologinen, helppokäyttöinen, turvallinen, kemikaaliton ja tehokas pintojen puhdistamiseen.
Asikkalan kokemukset Aktiivivedestä ovat olleet hyvin positiivisia. Hajuttomuus ja kemikaalittomuus on parantanut puhtaustyöntekijöiden työturvallisuutta. Erilaisten pintojen puhtaus on parantunut aktiiviveden käyttöönoton jälkeen.
Vettä voi säästää siivouksessa monella tavalla.