Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kiinteistönomistajat ovat esittäneet yhdessä kaavakonsulttinsa kanssa Asikkalan kunnalle, että kunta hyväksyy Murrisaarentien ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen vireille laiton. Alue sijaitsee Salon kylässä, Salonsaaren pohjoisrannalla, Murrisaarentien varressa, n. 9 kilometriä Asikkalan kuntakeskuksesta.

Kaavoitus koskee kiinteistöjä 16-417-8-139, 16-417-8-138, 16-417-8-113, 16-417-8-137, 16-417-8-269, 16-417-8-135, 16-417-8-514, 16-417-8-448, 16-417-8-220 ja 16-417-8-374, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 3 hehtaaria. Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa osa kiinteistöistä pysyvän asumisen salliviksi rakennuspaikoiksi.

Kaavaprosessin eteneminen

Aloitus- ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 24.5.2021, § 173 asettanut Murrisaarentien ranta-asemakaavan ja Iso-Naappilan ranta-asemakaavan muutoksen vireille ja hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Kaavan luonnosvaiheen aineistot olivat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 23.6.–6.8.2021 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Aloitus- ja luonnosvaiheen asiakirjat

Kaavakartta, luonnosvaihe

Kaavaselostus, luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys

Murrinsaarentien ranta-asemakaava-alueen sijaintikartta