Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kiinteistönomistajat ovat esittäneet yhdessä kaavakonsulttinsa kanssa Asikkalan kunnalle, että kunta hyväksyy Iso-Naappilan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille laiton. Alue sijaitsee Salon kylässä, Salonsaaren pohjoisrannalla, Murrisaarentien varressa, n. 9 kilometriä Asikkalan kuntakeskuksesta.

Osalla tilaa Iso-Naappila on voimassa Iso-Naappilan rantakaava. Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan osalle tilaa Iso-Naappila 16-417-8-503 sekä tiloille Murrinmäki 16-417-8-494 ja Toivola 16-417-8-40. Kaavan tarkoituksena on luoda edellytykset tilan nykyisen käytös kehittämiselle, joka nojautuu matkailuun, maanrakennustoimintaan sekä maa- ja metsätalouteen.

Kaavaprosessin eteneminen

Aloitus- ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2022, § 174 asettanut Iso-Naappilan ranta-asemakaavan muutoksen vireille. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallinen mielipide, jonka voi toimittaa: sähköpostitse kirjaamo@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta / kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY.