Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan laatimista varten. Kooltaan 34,34 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Kopsuontien varressa n. 13 kilometriä koilliseen Asikkalan kuntakeskuksesta. Ranta-asemakaavassa on tavoitteena suunnitella omarantaisia loma-asumisen rakennuspaikkoja. Kaavan laatijana toimii DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano / aloitusvaihe 
Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi 31.8.2020, § 197 Tontunniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) ja päätti ranta-asemakaavan vireilletulosta. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.6.2021, § 181 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 23.6.–6.8.2021 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Aloitus- ja luonnosvaiheen asiakirjat

Kaavakartta, luonnosvaihe

Kaavaselostus, luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys

Tontunniemen ranta-asemakaava-alueen sijaintikartta