Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan laatimista varten. Kooltaan 34,34 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Kopsuontien varressa n. 13 kilometriä koilliseen Asikkalan kuntakeskuksesta. Ranta-asemakaavassa on tavoitteena suunnitella omarantaisia loma-asumisen rakennuspaikkoja. Kaavan laatijana toimii DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano / aloitusvaihe 
Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi 31.8.2020, § 197 Tontunniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) ja päätti ranta-asemakaavan vireilletulosta. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.6.2021, § 181 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan luonnosvaiheen aineistot olivat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 23.6.–6.8.2021 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2022, § 42 hyväksynyt ehdotusvaiheen asiakirjat. Kaavan ehdotusvaiheen aineistot olivat nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 23.2.–25.31.2022 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Hyväksymisvaihe

Asikkalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.10.2023, § 57 hyväksynyt Tontunniemen ranta-asemakaavan.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja kunnanhallitus on kokouksessaan 8.1.2024 § 6 antanut asiasta lausunnon hallinto-oikeudelle.

Tontunniemen ranta-asemakaava-alueen sijaintikartta