Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke asemakaavan muutoksesta. Suunnittelualue käsittää tilan 16-403-4-43 (Miramaa), jonka kokonaislaajuus on noin yhden hehtaarin.

Lähtökohtana on yhdistää tilaa koskevat AO-korttelialue sekä puistoalueet VP yhdeksi asuinpientalojen kortteliksi ja mahdollistaa alueen jakaminen omarantaisiksi tonteiksi.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano ja aloitusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi 23.10.2023 § 261 Ainonraitin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) ja päätti asemakaavamuutoksen vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai kirjeitse osoitteeseen Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.