Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunta on käynnistänyt Aniankedon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen
Asikkalassa, Vääksyn taajamassa, Anianpellon kylässä. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Anianpellontien eteläpuolella sijaitsevalla peltoalueella käsittäen kiinteistöt 16-401-10-179, 16-401-10-
182, 16-401-14-0, 16-401-20-87, 16-401-10-83, 16-401-10-1, 16-401-5-5, 16-401-5-13 ja 16-401-
5-9.
Alue on otettu mukaan kaavoitusohjelmaan kaavoituskatsauksessa vuonna 2021. Alueelle on tarkoitus mahdollistaa uusien pientalojen sijoittuminen kunnan omistamalle alueelle sekä tuoda alueella sijaitsevat jo olemassa olevat rakennetut kiinteistöt suunnitelmallisen maankäytön piiriin.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2022 § 142 asettaa Aniankedon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille. Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja mahdolliset mielipiteet suunnitelmaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)asikkala.fi tai postitse, Asikkalan kunta, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.12.2023 § 310 hyväksyä Aniankedon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat.

Asemakaavan luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 2.1. – 1.2.2024 tällä sivulla sekä teknisten palveluiden toimistolla, Asikkalantie 21, Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipiteensä. Valmisteluasiakirjoja koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 1.2.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta, Kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi.

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe