Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava on asetettu uudelleen vireille maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksellään 28.5.2018 (18/0198/2) kumosi Asikkalan kunnanvaltuuston päätöksen aiemman ehdotuksen hyväksymisestä (22.5.2017, § 23).

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka mahdollistaa kaavassa osoitetun rakennuspaikan rakentamisen suoraan rakennusluvalla, ja osoittaa tilakohtaisesti rakennuspaikkojen lukumäärän ja likimääräisen sijoittumisen kaavoitettavan alueen ranta-alueella (150-200 metriä rannasta).

Vireille laittaminen ja aloitusvaihe

Asikkalan kunnan toimesta on aloitettu Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan laatiminen. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2022 § 69 asettanut Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan vireille ja hyväksynyt hankkeeseen liittyvän MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kaavan aloitusasiakirjana laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tällä sivulla (linkki alla) sekä Asikkalan kunnan teknisten palvelujen ilmoitustaululla osoitteessa Asikkalantie 21, Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallinen mielipide, jonka voi toimittaa postitse Asikkalan kunta / kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy tai sähköpostitse kirjaamo(at)asikkala.fi

Lisätietoja:

PlanDisain Oy, Markus Hytönen, p. 040 721 7527, markus.hytonen(at)plandisain.fi

Kaavan internetsivut: www.plandisain.fi/ryk-ruot