Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava on asetettu uudelleen vireille maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksellään 28.5.2018 (18/0198/2) kumosi Asikkalan kunnanvaltuuston päätöksen aiemman ehdotuksen hyväksymisestä (22.5.2017, § 23).

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka mahdollistaa kaavassa osoitetun rakennuspaikan rakentamisen suoraan rakennusluvalla, ja osoittaa tilakohtaisesti rakennuspaikkojen lukumäärän ja likimääräisen sijoittumisen kaavoitettavan alueen ranta-alueella (150-200 metriä rannasta).

Vireille laittaminen ja aloitusvaihe

Asikkalan kunnan toimesta on aloitettu Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan laatiminen. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 21.3.2022 § 69 asettanut Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan vireille ja hyväksynyt hankkeeseen liittyvän MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kaavan aloitusasiakirjana laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tällä sivulla (linkki alla) sekä Asikkalan kunnan teknisten palvelujen ilmoitustaululla osoitteessa Asikkalantie 21, Vääksy.

Luonnosvaihe

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 159 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavaluonnos pidetään MRL:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.7. – 15.9.2023 kunnan kotisivuilla ja Asikkalan kunnan teknisessä virastossa osoitteessa Asikkalantie 21, Vääksy. Toissijaisesti mielipiteet voi myös toimittaa paperisena osoitteeseen Asikkalan kunta, Kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipide. Kaavaprosessia varten on laadittu internet-sivut, joiden kautta löytyy ajantasaisin tieto kaavan etenemisestä. Sivustojen kautta voi jättää mahdollisia mielipiteitä kaavaluonnoksen sisällöstä 15.9.2023 mennessä sekä välittää kaavan laatimista varten tarpeellisia taustatietoja. Lisäksi sivustojen kautta voi liittyä kaavan sähköpostituslistalle antamalla kaavaprosessin aikana sähköpostiosoitteensa. Myös kaikki kaava-asiakirjat löytyvät näiltä sivustoilta. Internet-sivujen osoite on www.plandisain.fi/ryk-ruot.

Lisätietoja:

PlanDisain Oy, Markus Hytönen, p. 040 721 7527, markus.hytonen(at)plandisain.fi

Kaavan internetsivut: www.plandisain.fi/ryk-ruot