Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kiinteistönomistaja esittää yhdessä kaavakonsulttinsa kanssa Asikkalan kunnalle, että kunta hyväksyy Velhon ranta-asemakaavan vireille laiton.

Kaavoitus koskee kiinteistöä 16-413-4-120, jonka koko on 4,686 hehtaaria. Ranta-asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen laajuus tästä kiinteistöstä on noin 8 500 m2.

Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava missä kiinteistölle on osoitettu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. Alue sijaitsee Kanavankulmantien läheisyydessä n. 700 m pohjoiseen Kalkkisten kanavasta. Ranta-asemakaavassa on tavoitteena osoittaa rantarakennuspaikka kiinteistökaupan jälkeen kantatilalle.

Kaavaprosessin eteneminen

Aloitus- ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 16.8.2021, § 235 asettanut Velhon ranta-asemakaavan vireille ja hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Kaavan luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.8.–1.10.2021 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 VÄÄKSY) sekä tällä sivulla. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipide. Velhon ranta-asemakaavan luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 1.10.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta / Kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY tai sähköpostitse kirjaamo(at)asikkala.fi

Aloitus- ja luonnosvaiheen asiakirjat

Kaavakartta, luonnosvaihe, Velhon ranta-asemakaava

Kaavaselostus, luonnosvaihe, Velhon ranta-asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Velhon ranta-asemakaava

Luontoselvitys Velhonranta 2020