Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kiinteistönomistaja esittää yhdessä kaavakonsulttinsa kanssa Asikkalan kunnalle, että kunta hyväksyy Velhon ranta-asemakaavan vireille laiton.

Kaavoitus koskee kiinteistöä 16-413-4-120, jonka koko on 4,686 hehtaaria. Ranta-asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen laajuus tästä kiinteistöstä on noin 8 500 m2.

Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava missä kiinteistölle on osoitettu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. Alue sijaitsee Kanavankulmantien läheisyydessä n. 700 m pohjoiseen Kalkkisten kanavasta. Ranta-asemakaavassa on tavoitteena osoittaa rantarakennuspaikka kiinteistökaupan jälkeen kantatilalle.

Kaavaprosessin eteneminen

Aloitus- ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 16.8.2021, § 235 asettanut Velhon ranta-asemakaavan vireille ja hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Kaavan luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.8.–1.10.2021 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 VÄÄKSY) sekä tällä sivulla. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipide. Velhon ranta-asemakaavan luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 1.10.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta / Kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY tai sähköpostitse kirjaamo(at)asikkala.fi

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi ehdotusvaiheen asiakirjat kokouksessaan 2.10.2023 § 233. Liiteaineistossa oli turhaan mukana vanhentunut luontoselvitys. Myös päivitetty luontoselvitys oli aineistossa kuitenkin mukana. Lisäksi luonnosvaiheen kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipide puuttuivat liiteaineistosta.

Asikkalan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 23.10.2023 § 258 uudelleen ehdotusvaiheen asiakirjat. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 9.10. – 10.11.2023 Asikkalan kunnan teknisissä palveluissa (Asikkalantie 21, Vääksy) sekä tällä sivulla. Uusitun käsittelyn takia nähtävilläoloaikaa on pidennetty 1.12.2023 saakka.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista muistutus. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 1.12.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Hyväksymisvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 § 54 hyväksynyt Velhon ranta-asemakaavan asiakirjat ja esittää valtuustolle niiden hyväksymistä.

Asikkalan valtuusto on kokouksessaan 18.3.2024 § 8 hyväksynyt Velhon ranta-asemakaavan asiakirjat.