Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan laatimista varten. Suunnittelualue on kooltaan noin 5,13 hehtaaria. Tavoitteena on laatia ranta-asemakaava Päijänteen Kylänpohjan rannalle ja osoittaa kaava-alueelle kaksi lomarakennuspaikkaa.  Kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano, aloitusvaihe ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi 2.10.2023, § 234 Kangasviidan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §), luonnosvaiheen asiakirjat ja päätti ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 9.10.–10.11.2023 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista muistutus. Kirjalliset muistutukset on toimitettava 10.11.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipide. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava 10.11.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta, kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Luonnosvaiheen asiakirjat

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe