Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnan toimesta on aloitettu Asikkalan kunnan Vesivehmaan ja Muikkulan kylissä Asikkalan kunnan omistamalle tilalle Pelto-Aakala (RN:o 16-421-12-97) sekä sitä ympäröivien yksityisessä omistuksessa olevien asuintilojen osalta asemakaavan laatiminen.

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.9.2014 § 188 päättänyt asettaa hankkeen vireille ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Noin 18 hehtaarin suuruiselle alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloasumista. Alueella on voimassa Vesivehmaan osayleiskaava, joka on vahvistunut 25.3.2015.

Kaavaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan kunnan teknisissä palveluissa (os. Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä kunnan internetsivuilla www.asikkala.fi.