Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatimista varten. Suunnittelualue sijaitsee kiinteistöillä 16-407-1-162 ja 16-407-1-26 ja on kooltaan 4,1 ha. Kaavan laatijana hankkeessa toimii Karttaako Oy, Pertti Hartikainen.

Alueella on voimassa v. 2008 hyväksytty Hietamäen ranta-asemakaava, mutta Hietamäen tilakeskuksen alue (nykyisin Hietaranta 1-162) ei sisälly kaavaan. Voimassa olevaa ranta-asemakaavaa laajennetaan siten, että koko tila 1-162 tulee kaavan piiriin.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden omakotitalon rakentaminen olemassa olevan pihapiirin viereen rannan ja tilakeskuksen välimaastoon. Viime vuodet asumattomana ollut vanha asuntomökki ja piharakennukset on tarkoitus säilyttää ja muuttaa mökki talousrakennukseksi. Tilalla 1-26 sijaitseva asumiskelvoton huvila on tarkoitus säilyttää ja muuttaa se työtilaksi tai muuksi talousrakennukseksi. Rakennukseen liittyy perinnearvoa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden omakotitalon rakentaminen huvilan viereen sen länsipuolelle. Rakennuspaikkojen rakennusoikeus määritetään siten, että se on sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, joita Asikkalan kunnassa on sovellettu olosuhteiltaan vastaavilla alueilla.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano / aloitusvaihe ja luonnosvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 5.9.2022, § 233 päättänyt asettaa Hietarannan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille ja hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, ja se asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Kaavan luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 14.9. – 14.10.2022 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Ehdotusvaihe

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 § 55 hyväksynyt Hietarannan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen asiakirjat.

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 18.3. – 17.4.2024 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa sekä tällä sivulla.