Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kalkkisten koulun oppilaat siirtyvät lukuvuoden 2024-2025 Aurinkovuoren tai Vesivehmaan koulun oppilaiksi.

Taustaa

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua.  

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2023 pitämässään kokouksessa ohjata kasvatus opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelu Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.        

Alustava aikataulu

Oppilaille ja huoltajille järjestetään erilliset tilaisuudet.

Virallinen keskustelutilaisuus järjestetään Pörskälässä 29.1.2024. klo 18-20 Keskustelutilaisuudessa käydään läpi kunnan taloudellista tilannetta, opetuksen järjestämiseen liittyvää kokonaisuutta sekä eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseksi Kalkkisissa tai muissa kunnan yksiköissä.

Ennakkovaikutusten arviointi päätösehdotusten vaikutuksista lapsiin, palveluntuotantoon, henkilöstöön, elinvoimaan ja talouteen kohdistuvista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa 15.1.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.  

Asikkalan kunnanvaltuusto päättää Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan järjestämisestä 18.3.2024 kokouksessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous pidetään 22.2.2024

Kyseisessä kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta päätti siitä, miten perusopetus 1.8.2024 alkaen järjestetään. Saana Kunttu teki vastaehdotuksen päätösehdotukseen, jota Kari Kallio kannatti. Lautakunnan päätös 3-3 äänestyksen jälkeen, puheenjohtajan äänen ratkaisemana oli, että Kalkkisten koulua ei lakkauteta ja säästöt tehdään jo aiemmin esitettyjen vaihtoehtoisten säästöjen pohjalta. Tarkempi esitys ja päätöksen sisältö löytyvät kunnan kotisivustolta kohdasta Päätöksenteko ja demokratia.

Kunnanhallituksen kokous ma 11.3.2024

Kunnanhallituksen päätöksenä oli, että se esittää valtuustolle lakkauttaa Kalkkisten koulun 1.8.2024 alkaen. Kalkkisten koulun oppilaat siirtyvät joko Vääksyn tai Vesivehmaan kouluunottoalueen oppilaiksi. Tarkempi päätöksen sisältö on luettavissa www.asikkala.fi Päätöksenteko ja demokratia.

Asikkalan kunnanvaltuuston kokous ma 18.3.2024

Kunnanvaltuuston päätti lakkauttaa Kalkkisten koulun.

Aurinkovuoren koulun rehtori

Petri Manninen, 044 778 0018, petri.manninen(a)asikkala.fi

Vesivehmaan koulun vs.rehtori

Ulla Karlsson, 044 778 0415, ulla.karlsson(a)asikkala.fi

koulusihteeri

Heli Reiman, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi