Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

15 Oppilaita

2 Opettajia

2 Ohjaajia

Koulun vanhempainillan 24.8.2022 keskustelun koonti ”Miksi Kalkkinen on hyvä paikka asua, kehittämiskohteita” löytyy sivun vasemmasta alareunasta kohdasta vastuullisuusohjelma, Agenda 2030, osallisuus ja osallistaminen

Koulumme on kyläkoulu, keskellä monipuolista luontoa, hyviä liikuntamahdollisuuksia ja osana kyläyhteisöä. Toimintamme ja arvomme nousevat tältä pohjalta. Painotamme arjessamme yhä enemmän luontoon, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä arvoja ja toimintaa.  Teemme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan kyläyhteisön muiden toimijoiden kanssa ja myös me koulun aikuiset sitoudumme omalla esimerkillämme koulun edustamiin arvoihin. Yhteisöllisyys merkitsee myös oppilaiden osallistamista koulun toimintaan. Arjessa näkyviä arvojamme ovat avoimuus, rehellisyys, yhdenvertaisuus, positiivisuus, reiluus ja huumori.

Kalkkisten koulu antaa yleissivistävää opetusta vuosiluokille 1-6. Opetus perustuu peruskoululain ja opetushallituksen antamiin peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin sekä Asikkalan kunnan opetussuunnitelmaan. Opiskelu tapahtuu vuosiluokkiin sitomattomasti. Koulumme tarjoaa laadukasta ja monipuolista opetusta pienessä ja turvallisessa oppimisympäristössä. Tavoitteena on tarjota oppilaille valmiudet kansainvälistyvässä maailmassa ja samalla säilyttää arvostus omaa kotiseutua, luontoa ja terveellisiä elämätapoja kohtaan. Koulu on kiinteä osa kyläyhteisöä ja toimii yhteistyössä sen kanssa.

                                

Koulu

                                               alkaa              päättyy

1. tunti                                     8.15                9.00

2. tunti                                     9.00              9.45

VÄLITUNTI

3. tunti                                    10.00              10.45

RUOKAILU+VÄLITUNTI

4. tunti                                    11.30             12.15

VÄLITUNTI

5. tunti                                    12.30              13.15                                                 

6. tunti                                   13.15             14.00

Koulukuraattori Virtanen Heli, 044 7780 415, heli.virtanen(a)paijatha.fi

Koulupsykologi Jenni Parikka, 044-7780 423, jenni.parikka(a)mehilainen.fi

Kouluterveydenhoitaja Salonen Jutta,044 780 1166, jutta.salonen(a)phhyky.fi

Koululääkäri Sonderman Justus

Aija Lehtinen, rehtori, luokanopettaja, 044 778 0008, aija.lehtinen(a)asikkala.fi

1.-4. vuosiluokat

Lauri Ojala luokanopettaja, 044 7780 040, lauri.ojala(a)asikkala.fi

5.-6. vuosiluokat

Teija Dahl koulunkäynninohjaaja 1-4lk

Tia Ulmala koulunkäynninohjaaja 5-6lk

Taustaa

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua.  

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2023 pitämässään kokouksessa ohjata kasvatus opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelu Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.        

Alustava aikataulu

Oppilaille ja huoltajille järjestetään erilliset tilaisuudet.

Virallinen keskustelutilaisuus järjestetään Pörskälässä 29.1.2024. klo 18-20 Keskustelutilaisuudessa käydään läpi kunnan taloudellista tilannetta, opetuksen järjestämiseen liittyvää kokonaisuutta sekä eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseksi Kalkkisissa tai muissa kunnan yksiköissä.

Ennakkovaikutusten arviointi päätösehdotusten vaikutuksista lapsiin, palveluntuotantoon, henkilöstöön, elinvoimaan ja talouteen kohdistuvista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa 15.1.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.  

Asikkalan kunnanvaltuusto päättää Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan järjestämisestä 18.3.2024 kokouksessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous pidetään 22.2.2024

Kyseisessä kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta päätti siitä, miten perusopetus 1.8.2024 alkaen järjestetään. Saana Kunttu teki vastaehdotuksen päätösehdotukseen, jota Kari Kallio kannatti. Lautakunnan päätös 3-3 äänestyksen jälkeen, puheenjohtajan äänen ratkaisemana oli, että Kalkkisten koulua ei lakkauteta ja säästöt tehdään jo aiemmin esitettyjen vaihtoehtoisten säästöjen pohjalta. Tarkempi esitys ja päätöksen sisältö löytyvät kunnan kotisivustolta kohdasta Päätöksenteko ja demokratia.

Kunnanhallituksen kokous ma 11.3.2024

Kunnanhallituksen päätöksenä oli, että se esittää valtuustolle lakkauttaa Kalkkisten koulun 1.8.2024 alkaen. Kalkkisten koulun oppilaat siirtyvät joko Vääksyn tai Vesivehmaan kouluunottoalueen oppilaiksi. Tarkempi päätöksen sisältö on luettavissa www.asikkala.fi Päätöksenteko ja demokratia.

Asikkalan kunnanvaltuuston kokous ma 18.3.2024

Kalkkisten koulu

Kenttätie 5, 17240 Kalkkinen

rehtori, luokanopettaja

Aija Lehtinen, 044 778 0008, aija.lehtinen(a)asikkala.fi

koulusihteeri

Heli Reiman, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi