Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

29 Oppilaita

3 Opettajia

2 Ohjaajia

Lehmälotto 2023 Lehmälotto 2023

Koulu alkaa ke 9.8.2023. lukujärjestyksen mukaisesti.

Tervetuloa kouluun!

Länsi-Asikkalan koulu (ent. Kurhilan koulu) on kolmiopettajainen kyläkoulu kauniissa maalaismaismassa Kurhilassa. Opetus tapahtuu yhdysluokissa 1-2, 3-4 ja 5-6. Koulumme on Asikkalan vanhin koulu, jolla on yli 120-vuotinen historia. Nykyinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1948.

Koululta on matkaa Vääksyyn 10 km ja Lahteen 35 km. Länsi-Asikkalan koulu on monen kylän yhteinen koulu.

Pihapiiri on laaja ja viihtyisä. Koulun pihalle on valmistunut lähiliikuntapaikka uusine valaistuksineen syksyn 2022 aikana. Kesällä 2023 koulun piha on saanut uudet aidat ja kuntoiluvälineitä.

Länsi-Asikkalan koulussa osallistutaan lukuvuonna 2021–2022 opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämiskohteisiin:  

  • Oppimisen tukeminen  
  • Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen  
  • Henkilöstön hyvinvointi  
  • Joukko- ja palveluliikenne sekä koululaiskuljetukset   

Lisäksi koulukohtaisia painotuskohteita ovat:   

  • Luonto ja luonnon kohtaaminen
  • Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi  
  • Vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys 
  • Oppilaiden osallistaminen

9:00-9:45: Ensimmäinen oppitunti

9:45-10:00: Välitunti

10:00-10:45: Toinen oppitunti

10:45-11:15: Ruokavälitunti

11:15-12:00: Kolmas oppitunti

12:00-12:15: Välitunti

12:15-13:00: Neljäs oppitunti

13:00-13:15: Välitunti

13:15-14:00: Viides oppitunti

14:00-14:15 Välitunti

14:15-15:00 Kuudes oppitunti

Terveydenhoitaja Jutta Salonen, 044 780 1166, jutta.salonen@paijatha.fi (kerran kuukaudessa perjantaina)

Vastaava kuraattori Heli Virtanen, heli.virtanen@paijatha.fi, 044 778 0415

Kouluvalmentaja Anna-Sofia Kuoppalaakso, anna-sofia.kuoppalaakso@asikkala.fi, p 044 778 0848

Esa Rouvala, 044 778 0064

rehtori, 5-6. luokan opettaja

Ullamaija Tuukkanen, 044 778 0032

1-2. luokan opettaja

Minna Crewe, 050 560 8902

3-4. luokan opettaja, vararehtori

Tanja Uusitalo

englannin opettaja (5-6 luokka) (ti ja to ja pe)

Hanna Rossi,

erityisopettaja (to)

Marianne Kumpulainen, 044 778 0485

koulunkäynninohjaaja

Milla Pietilä, 044 778 0031

koulunkäynninohjaaja, ip-toiminta

Heli Reiman, 044 778 0431

koulusihteeri

Seija Rautavuo, 044 778 0035

keittiö

Susanna Koivunen,

siistijä

Juha Ampuja, 044 778 0745

kiinteistönhoitaja

Länsi-Asikkalan koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2025 alkaen

Kunnanvaltuusto (30.10.2023 § 50) päätti ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Päätöksen tekoa varten tehdään erillinen selvitys. Selvityksessä tarkastellaan opetuksen järjestämiseen liittyviä vaihtoehtoja koulun mahd. lakkauttamisesta, siirtymisestä 2-opettajaiseen kouluun, koulun peruskunnosamisesta ja uuden rakentamiseen. Näitä vaihtoehtoja arvioidaan kunnan palvelutuotannon, oppilasmäärän ja talouden näkökulmasta.

Erillinen selvitys löytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousalustalta.

Aikataulu

Vireilläolosta on tiedotettu kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.11.2023 ja kunnanhallituksen 4.12.2023 kokouksen jälkeen Asikkalan kunnan www.asikkala.fi -sivustolla. Tämän lisäksi Länsi-Asikkalan koulun osalta tiedotetaan erikseen lautakunnan 16.5. pidetyn kokouksen jälkeen. 

Kuntalaisilla on mahdollisuus saada lisätietoa  www.asikkala.fi – sivustolla. Koulun huoltajille asian käsittelystä tiedotetaan Wilman välityksellä. 

Virallinen keskustelutilaisuus (kuuleminen) järjestetään ke 21.8.2024 Länsi-Asikkalan koululla.

Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus on alustavasti pe 23.8.2024.

Ennakkovaikutusten arviointiin kootaan oppilaiden, huoltajien, kouluissa työskentelevän henkilöstön ja yrittäjien näkemyksiä päätösehdotuksen vaikutuksista. Näistä näkemyksistä tehdään koonti lapsivaikutusten arviointiin. Siihen huomioidaan myös saadut kannanotot ja lausunnot.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa  ti 20.8.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa syyskuussa tai viimeistään vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. Valtuusto päättää Länsi-Asikkalan koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2025 alkaen viimeistään talousarvion valmistelun yhteydessä.

 Vääksyssä 17.5.2024

Petri Haapanen, sivistysjohtaja

Koulun lähiliikuntapaikka

Ota yhteyttä

Länsi-Asikkalan koulu, Hilliläntie 207, 17430 Kurhila

rehtori, luokanopettaja

Esa Rouvala, 044 778 0064

esa.rouvala(a)asikkala.fi

koulusihteeri

Heli Reiman, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi