Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vesivehmaan koulu

92 Oppilaita

5 Opettajia

2 Ohjaajia

Ajankohtaista

Syysloma vko 43 (25.10.-31.10.2021)

Vesivehmaan koulu on yhteisöllinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa koulun aikuiset ja lapset oppivat joka päivä elämässä tarvittavia taitoja. Yhteisöllinen ja turvallinen ilmapiiri muodostuu tieteen, sivistyksen, yritteliäisyyden ja ihmisyyden tiedostamisella sekä vaalimisella. Koulu korostaa yrittäjyyskasvatuksen ajatusta, jossa sisäistä yritteliäisyyttä painottamalla tuodaan esille niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin vahvuuksia ja ahkeruutta. Kaiken taustalla on yksilön kunnioittaminen sekä hänen ohjaaminen kohti hyvää elämää.

Vesivehmaan koulu on lukuvuonna 2021-2022 elinvoimainen ja vireä koulu. Koulussa toimii viisi luokkaa: 1.luokka, 2.luokka, 3-4. yhdistelmäluokka, 5-6. yhdistelmäluokka sekä 6. luokka.

Vesivehmaan koulussa painotetaan yrittäjyyskasvatuksen oppisisältöjä. Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan koko koulupolun läpäiseviä aihekokonaisuuksia, jotka voivat ilmetä kaikilla oppitunneilla. Yrittäjyyskasvatuksella katsotaan olevan erityisesti kaksi ulottuvuutta: sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys ei ole sidoksissa ihmisen ammattiin tai asemaan, vaan se on yritteliästä toimintaa arjen askareissa. Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu muun muassa ahkeruus, uteliaisuus, sinnikkyys ja kyky oppia virheistään. Sisäisen yrittäjyyden tulisi läpäistä koulupolku alkuopetuksesta alkaen, ja näitä aihealueita pidämme esillä tänä lukuvuonna.

Myöhemmässä vaiheessa koulupolkua ulkoisen yrittäjyyden tuominen yhtenä ammatinharjoittamisena keinona ja tulevaisuuden työmuotona on osa opetussuunnitelman perusteita ja Vesivehmaan koulun tahtotilaa. Tutkimusten mukaan nykyisistä nuorista 65% tulee työllistymään ammatteihin, joita ei vielä ole olemassakaan. Yrittäjyyskasvatuksen alla on mahdollista valmistaa oppilaita kohtaamaan tulevaisuus luottavaisesti ja turvallisesti.

8:00 – 8:45: Ensimmäinen oppitunti

8:45-9:00: Välitunti

9:00-9:45: Toinen oppitunti

9:45-10:00: Välitunti

10:00-10:45: Kolmas oppitunti

10:45-11:15: Ruokavälitunti

11:15-12:00: Neljäs oppitunti

12:00-12:15: Välitunti

12:15-13:00: Viides oppitunti

13:00-13:15: Välitunti

13:15-14:00: Kuudes oppitunti

Koulussamme on paikalla säännöllisesti vastaava kuraattori, erityisopettaja sekä terveydenhoitaja. Lisäksi oppilaat saavat tukea ja ohjausta kouluarjessa kahdelta koulunkäynnin ohjaajaltamme.

Vastaava kuraattori: Anna Perikangas-Muukka, paikalla perjantaisin

Erityisopettaja: Miia Talikka, paikalla keskiviikkoisin

Terveydenhoitaja: Meri Olin, paikalla joka toinen maanantai

Markus Koskinen, 044 7780 049                 

Rehtori, 5-6. luokan opettaja

Aapo Martikainen, 044 7780 143                 

Luokanopettaja (vs.), 6. luokan opettaja

Ulla Karlsson, 044 7780 145   

Apulaisrehtori, 3-4. luokan opettaja  

Päivi Eloranta-Varonen, 044 7780 141       

Luokanopettaja, 2. luokka 

Sirpa Liikonen, 044 7780 138                 

Luokanopettaja, 1. luokka

Mikaela Suni-Salo, 044 7780 153         

Englannin opettaja (ti ja to)

Pauliina Luostarinen, 044 7780 483        

Koulunkäynninohjaaja      

Mirella Rajala, 044 7780 484                 

Koulunkäynninohjaaja   

Sanna Alhola, 044 7780 007

Kokki         

Jukka Helvilä, 044 7780 744

Kiinteistönhoitaja

Heli Reiman, 044 7780 744

Koulusihteeri      

Anna Perikangas-Muukka, 044 7780 415

Vastaava kuraattori (pe)

Miia Talikka, 044 7780 045

Erityisopettaja (ke)

Meri Olin, 044 7802 560

Terveydenhoitaja

Aino Saarnio, 044 7780 419                                 

Koulupsykologi

Vesivehmaan koulua laajennetaan lukuvuoden 2021 – 2022 aikana. Tällä hetkellä pohditaan sitä, mihin lisätila sijoitetaan ja pohjaratkaisua. Valmistelutyöstä tiedotetaan lokakuun aikana.

Ota yhteyttä

Vesivehmaan koulu, Vesivehmaantie 285, 17130 Vesivehmaa.

Rehtori Markus Koskinen, 044 778 0049, markus.koskinen(a)asikkala.fi

Koulusihteeri Heli Reiman, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi