Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

89 Oppilaita

5 Opettajia

3 Ohjaajia

Hyvää kesälomaa!

Lukuvuosi 24-25 alkaa 7.8.24

Vesivehmaan koulu on yhteisöllinen ja turvallinen oppimisympäristö, joka tarjoaa perusopetusta vuosiluokilla 1-6.

Koulu korostaa yrittäjyyskasvatuksen ajatusta, jossa sisäistä yritteliäisyyttä painottamalla tuodaan esille niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin vahvuuksia ja ahkeruutta. Kaiken taustalla on yksilön kunnioittaminen sekä hänen ohjaaminen kohti hyvää elämää.

Koulussamme vaaditaan niin lapsilta kuin aikuisiltakin hyvää käyttäytymistä, ja puututaan huonoon. Vesivehmaan koulun kaikki työntekijät, niin opetushenkilöstö kuin tukipalvelut, huolehtivat siitä, että lasten ja aikuisten kouluarki sujuu mahdollisimman hyvin. Meillä on tahto tehdä koulusta aina entistä parempi. Vahvuutemme on hyvä yhteishenki, johon myös oppilaiden kotiväen tuki vahvasti vaikuttaa. 

Vesivehmaan koulu on elinvoimainen ja vireä koulu. Saimme kesän 2023 aikana laajennusosan (mm. kaksi uutta luokkahuonetta), joka sulautuu hienosti vanhan koulun yhteyteen. Koulun piha-aluetta myös kehitettiin ja tehtiin lapsille viihtyisämmäksi. Koulussa toimii lukuvuonna 2023-2024 viisi luokkaa: 1.luokka, 2. luokka, 3. luokka, 4. luokka ja yhdistelmäluokka 5-6.

Koulussamme on oma valmistuskeittiö, jossa valmistetaan maukasta ruokaa. Iso liikuntasali ja ulkoliikuntapaikat (ulkokuntosali ja iso hiekkakenttä) ovat ahkerassa käytössämme.

Lukuvuonna 23-24 Vesivehmaan koulun painopistealueena oleva yrittäjyyskasvatus painottuu vahvuuspedagogiikkaan. Vahvuuspedagogiikka tarkoittaa tietoista keskittymistä siihen, mikä kussakin oppijassa on toimivaa ja hyvää. Tätä on Vesivehmaalla toteutettu aiemminkin, mutta tänä vuonna sitä tehdään enemmän ja näkyvämmin. Kannustamisen, omia vahvuuksia hyödyntämisen ja uusien taitojen kartuttamisen kautta vahvistetaan muun muassa oppilaan osaamista, minäpystyvyyttä ja koulumotivaatiota sekä kasvua ihmisenä ja oppijana. Jokaiselle vuosiluokalle, ykkösestä kuutoseen, pidetään säännöllisesti oppitunti/opetustuokio, jossa harjoitellaan vahvuuksien tunnistamista itsessä ja muissa. 5.-6. luokan vanhempainillassa huoltajat poimivat monien vahvuuksien joukosta kuusi vahvuutta, joita kokivat erityisesti yrittäjyydessä tarvittavan: sinnikkyys, sisu, rohkeus, ryhmätyötaidot, uteliaisuus ja innostus. Näitä vahvuuksia työstetään erityisesti tänä vuonna. 

Vesivehmaan koulu on myös Liikkuva koulu, ja kuluvan lukuvuoden aikana panostamme tämän toiminnan kehittämiseen. Toiminnallisilla menetelmillä sekä oppitunneilla pidetyillä taukojumpilla tai rentoutumishetkillä tuetaan oppimista, aktivoidaan oppilaita ja parannetaan keskittymistä ja työrauhaa. Uusi piha-alue ja vanhempainyhdistykseltä saadut uudet välituntivälineet mahdollistavat monipuolisemman ja aktiivisemman tekemisen myös oppituntien välissä. Syyskuun lopussa koulun yhteisen teemaviikon päätteeksi vietämme Liiku ja leiki -päivää Jenkkapirtillä. Tällaisilla yhteistoiminnallisilla tempauksilla toivomme olevan vaikutusta koulumme positiiviseen ilmapiirin. 

Vesivehmaan koululla toimii iltapäivätoiminta, jossa erityisesti halutaan panostaa monipuoliseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona. Ulkoilemme erityisen paljon ja teemme retkiä lähimetsään. Meillä annetaan mahdollisuus omaan leikkiin ja luovaan tekemiseen. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapselle iltapäivähoitoa turvallisessa ympäristössä ja edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lapsen eettistä kasvua sekä kannustamalla lasta monipuoliseen ja aktiiviseen osallistumiseen.

Ulla Karlsson, 044 7780 145                 

Vs. rehtori, 4. luokka

Sirpa Liikonen, 044 7780 138            

Apulaisrehtori, 1. luokka

Jenni Westman, 044 7780 143   

Luokanopettaja 2. luokka

Jarkko Ojala, 044 7780 049       

Vs. luokanopettaja, 3. luokka 

Päivi Eloranta-Varonen, 044 7780 141               

Luokanopettaja, 5.-6. luokkaa

Hanna Rossi, 044 7780 033

Laaja-alainen erityisopettaja (ma ja ke)

Mikaela Suni-Salo, 044 7780 153         

Englannin opettaja (ti ja to)

Pauliina Luostarinen, 044 7780 483        

Koulunkäynninohjaaja      

Riikka Naukkarinen, 044 7780 042                  

Koulunkäynninohjaaja  

Oona Salokoski, 044 7780 911

Koulunkäynninohjaaja

Noora Salmela, 044 7780398

Iltapäivätoiminnanohjaaja         

Mirella Rajala, 044 7780 484

Iltapäivätoiminnanohjaaja

Heli Reiman, 044 7780 431

Koulusihteeri

Jukka Helvilä, 044 7780 744

Kiinteistönhoitaja      

Sanna Alhola, 044 7780 007

Kokki

Jaana Leppälä

Ruokapalvelutyöntekijä

Luisa Virtanen, 044 7780 057

Siistijä

Heli Virtanen, 044 7780 415

Vastaava kuraattori (ma)

Jutta Salonen, 044 7801166

Terveydenhoitaja (ma)

8:00 – 8:45 Ensimmäinen oppitunti

8:45 – 9:00 Välitunti

9:00 – 9:45 Toinen oppitunti

9:45 – 10:00 Välitunti

10:00 – 11:00 Kolmas oppitunti, joka sisältää ruokailun.

11:00 – 11:15 Välitunti

11:15 – 12:00 Neljäs oppitunti

12:00 – 12:15 Välitunti

12:15 – 13:00 Viides oppitunti

13:00 – 13:15 Välitunti

13:15 – 14:00 Kuudes oppitunti

Perjantaisin ”pitkävälkkä” klo 11:00-11:30, kun toinen ja kolmas oppitunti pidetään yhteen.

Koulussamme on paikalla säännöllisesti erityisopettaja, vastaava kuraattori, sekä terveydenhoitaja. Lisäksi oppilaat saavat tukea ja ohjausta kouluarjessa kolmelta koulunkäynninohjaajaltamme.

Erityisopettaja: Hanna Rossi (044 7780 033), paikalla maanantaisin ja keskiviikkoisin

Vastaava kuraattori: Heli Virtanen, (044 7780 415), paikalla maanantaisin.

Terveydenhoitaja: Jutta Salonen (044 7801166) paikalla maanantaisin

Jokaisella Vesivehmaan koulun oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaiseen turvalliseen opiskeluympäristöön sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja minimoida koulukiusaamista kouluvuoden aikana siten, että kiusaamistapauksia ei ilmene yhtään.  

Koulussamme arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällistä kohtaamista. Vaadimme niin lapsilta kuin aikuisiltakin hyvää käyttäytymistä. Kiusaamista, väkivaltaa tai syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan heti. Oppilaita opetetaan tervehtimään ja kunnioittamaan toisiaan ja aikuisia sekä hyväksymään erilaisuutta. Huonosta kielenkäytöstä, esimerkiksi kiroilemisesta huomautetaan, eikä ”läpällä” puhumista sallita. Tarvittaessa käydään kasvatuskeskustelua, mistä ilmoitetaan myös kotiin. 

Koulumme ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä eri tavoin, joita ovat mm. kummitoiminta, pari- ja ryhmätyöt, oppilaskuntatoiminta, välituntivalvonta, oppimiskeskustelut (huoltajat + oppilas + opettaja) sekä kasvatuskeskustelut.  

Kiusaamisen ehkäiseminen lähtee liikkeelle jo koulun järjestyssäännöistä, oppilasryhmien ryhmäyttämisestä sekä henkilökunnan aktiivisesta läsnäolosta oppilaiden arjessa.   

Jos koulussamme havaitaan kiusaamista, on sen puuttumiseen olemassa selkeät toimintamallit. 

Vesivehmaan koulua laajennettiin vuoden 2023 aikana. Uudet sisätilat (mm. kaksi uutta opetustilaa) ovat olleet käytössä lukuvuoden alusta lähtien. Uutta ilmettä sai myös piha-alue, mikä mahdollistaa nyt monipuolisemman ja aktiivisemman tekemisen myös oppituntien välissä.

Ota yhteyttä

Vesivehmaan koulu, Vesivehmaantie 285, 17130 Vesivehmaa.

Vs. rehtori Ulla Karlsson, 044 7780 145, ulla.karlsson(a)asikkala.fi

Koulusihteeri Heli Reiman, 044 7780 431, heli.reiman(a)asikkala.fi