Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

261 Oppilaat

23 Opettajat

13 Ohjaajat

 • Lokakuussa huomioimme erityisesti hyvinvointiamme ja hyvää liikennekäyttäytymistä.
 • Viikko 41 on hyvinvointiviikko ja pe 14.10. on taksvärkkipäivä.
 • Maanantaina 17.10. kunnanvaltuutetut tulevat koulunpenkille oppilaskunnan kutsumana.
 • Pe 21.10. on syysretkipäivä. Koulupäivä kello 8.10-12.10.
 • Lukuvuoden 2022-2023 lukuvuositiedote löytyy Wilmasta.

Aurinkovuoren koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri. Ilmapiirin luovat lapset ja aikuiset yhteistyössä. Koulu kasvattaa oppimisesta ja liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria. Aurinkovuoren koulu on positiivinen, turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva, yhteisöllisyyttä vahvistava oppimisympäristö. Tavoitteenamme on luoda joka päivä ympärillämme hyvää.

Aurinkovuoren koulun toiminnassa panostetaan lasten ja henkilöstön hyvinvointiin, tunnetaitoihin, luontosuhteeseen ja toiminnallisuuteen. Toimintakulttuuria tuetaan teemoilla ja tapahtumilla, koulun pedagogisella johtamisella, tiimityöllä ja oppilaiden osallisuudella. 

Aurinkovuoren koulussa toteutetaan Asikkalan opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämiskohteita:  

 • Oppilaiden tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostaminen 
 • Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, painottaen jokaisen työntekijän roolia ja vastuuta. 
 • Palvelupolun tarkentaminen oppimisen tuen ja nivelvaiheiden osalta 
 • Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen niin, että koulupäivien aikana kohtaamisen ja osallisuuden tunne vahvistuvat 

Arjessa painotetaan:

Hyvinvointia 

 • Oppilaat 
 • Henkilöstö 

Kestävän kehityksen oppimisympäristöjä 

Kulttuurikasvatusta 

Osallisuutta ja osallistamista 

Lisäksi koulukohtaisia painotuskohteita ovat:   

 • Luonto – ja kestävä kehitys (Luontotiimi) 
 • Henkilöstön hyvinvointi (Solutiimi) 
 • Vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys (Hyvä-tiimi) 
 • Oppilaiden hyvinvointi ja tunnetaidot (Yhtä-tiimi)  
 • Liikunnallisuus (Liikunnan yhteysopettaja ja vuosikellon tapahtumat) 

klo 8.10       1. ja 2. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pikkuvälitunnilla  

klo 9.45       VÄLITUNTI    

klo 10.15     3. ja 4. oppitunti ja ruokailu  

klo 12.10     VÄLITUNTI     

klo 12.40     5. ja 6. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pikkuvälitunnilla    

 • Niillä ryhmillä, joilla koulu päättyy klo 13.10, on välitunti klo 12.10 – 12.25.    
 • Koulupäivien päätösajankohdat ovat seuraavat klo 12.10, klo 13.10 ja klo 14.10   
 • Koulun kellot soivat klo 8.10, 10.15 ja 12.40     

Aurinkovuoren oppilashuollon kokoonpano lv. 22-23: 

 • Vastaava koulukuraattori Anna Perikangas-Muukka  
 • Koulupsykologi Jenni Parikka 
 • Kouluterveydenhoitaja Lea Puolitaival  
 • Laaja-alainen eo. Marjo Kontulainen 
 • Rehtori Petri Manninen  
 • Asianosainen Luokanopettaja/erityisopettaja/englannin opettaja  
 • Asianosainen koulunkäynninohjaaja (konsultoivia keskusteluja myös tarvittaessa ohjaajat)  

Aurinkovuoren koulun aikuiset lukuvuonna 22-23

Hallinto

Rehtori Petri Manninen

Vararehtori Ismo Kotilainen

Koulusihteeri Heli Reiman

Luokat: Opettajat ja koulunkäynninohjaajat

3.luokka-aste

3A Olli Mutru

3B Ismo Kotilainen

3C Suvi Väisänen

3D Henna Nurmela

Yleisopetuksen koulunkäynninohjaaja Katri Salonen

Erityisopetuksen koulunkäynninohjaajat Leena Sivén ja Lea Forsström

4.luokka-aste

4A Tiina Niskanen

4B Sanna Manninen

4C Paula Rivinoja-Kulju

4D Kari Harjula

Yleisopetuksen koulunkäynninohjaaja Merja Peltola

Erityisopetuksen koulunkäynninohjaajat Tia-Maria Seppälä, Elisa Broder

5.luokka-aste

5A Anna Roth-Helleri 3.2.2023 asti > Kimmo Salo

5B Jaana Saarikko

5D Anna-Elina Ruonakoski

Yleisopetuksen koulunkäynninohjaaja Tarja Iso-Kuusela

Erityisopetuksen koulunkäynninohjaajat Krisse Rask, Mirka Lehto, Annukka Ounila

6.luokka-aste

6A Heli Uotila

6B Sini Rantanen

6C Sini Seppälä

6D Hannes Haapanen

Yleisopetuksen koulunkäynninohjaaja Jaana Saukkola

Erityisopetuksen koulunkäynninohjaaja Minna Rantanen

Aamuhoidon ja iltapäivähoidon vastaava ohjaaja Jukka Heino

Tuntiopettajat:

Riikka Kukila englanti

Anna Okkonen englanti 3.2.2023 asti > Mikaela Suni-salo

Mika Koivisto käsityö (6.lk kovat materiaalit)

Petri Huttu ortodoksi

Mirka Lehto S2-opetus

Almira Lagerblom Valmistava opetus

Krisse Rask kuvataide/käsityö

Oppilashuolto-henkilöstö:  

Koulupsykologi Jenni Parikka

Vastaava koulukuraattori Anna Perikangas-Muukka         

Terveydenhoitaja Lea Puolitaival          

Keittiöhenkilöstö: 

Ruokapalveluesimies Marika Pukarinen 

Kokki Marja Marttinen, 

Ruokapalvelutyöntekijä Kaija Lahtinen,  

Ruokapalvelutyöntekijä Heli Laulajainen,  

Ruokapalvelutyöntelijä Teemu Vitikainen,   

Siivoushenkilöstö:   

Merja Rantanen  

Sari Haapala  

Päivi Hilska  

Kati Etu-Sihvola Manninen  

Emma Vehtari  

Tiina Michelsson 

Kiinteistöhenkilöstö, piha-alueet:  

Kiinteistötyönjohtaja Tuomo Huhtanen   

Nuorisopalvelut:  

Henna Rautavuo-Hätönen  

Noora Mäkiranta 

Hanna Vastamäki  

Ota yhteyttä

Aurinkovuoren koulu, Asikkalantie 12, 17200 Vääksy

Petri Manninen, rehtori, 044 778 0018, petri.manninen(a)asikkala.fi

Heli Reiman, koulusihteeri, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi