Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

100 Oppilaita

8 Opettajia

5 Ohjaajia

 • Toukokuussa huomioimme juhlakäyttäytymistä.
 • Kouluun tutustumispäivä ke 10.5. Uudet ekaluokkalaiset tutustuvat Anianpellon kouluun kello 8.00-11.00 ja uudet kolmasluokkalaiset Aurinkovuoren kouluun kello 8.10-12.10.
 • Pääsiäisvapaa pe 7.4.-ma 10.4.2023.
 • Pe 12.5. on koko koulun retki Hämeenlinnaan.
 • To 18.5. on helatorstai vapaa ja pe 19.5. vapaapäivä.
 • Ti 30.5. on kevätjuhla. Tilaisuus alkaa taidenäyttelyllä kello 17.00 ja juhla alkaa kello 18.00.
 • La 3.6. on lukuvuositodistusten jako ja kesälomahalien vaihto kello 8.00. Tilaisuus kestää n. yhden tunnin.

Anianpellon koulu on alkuopetuksen koulu, jossa panostetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Oppiminen perustuu vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen. 

Koulu antaa hyvät perustaidot monipuoliseen työskentelyyn. Anianpellon koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri, jonka luovat yhdessä aikuiset ja lapset. Koulu on positiivinen, turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva sekä yhteisöllisyyttä vahvistava oppimisympäristö. Koulu innostaa lapsia oppimaan. Pyrimme joka päivä luomaan ympärillemme hyvää. 

Anianpellon koulussa toteutetaan opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämiskohteita:  

 • Oppilaiden tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostaminen 
 • Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, painottaen jokaisen työntekijän roolia ja vastuuta. 
 • Palvelupolun tarkentaminen oppimisen tuen ja nivelvaiheiden osalta 
 •  Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen niin, että koulupäivien aikana kohtaamisen ja osallisuuden tunne vahvistuvat

Arjessa painotetaan:

Hyvinvointia 

 • Oppilaat 
 • Henkilöstö 

Kestävän kehityksen oppimisympäristöjä 

Kulttuurikasvatusta 

Osallisuutta ja osallistamista 

Lisäksi koulukohtaisia painotuskohteita ovat yhteistyössä esiopetuksen kanssa:   

 • Luonto – ja kestävä kehitys
 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys 
 • Oppilaiden hyvinvointi ja tunnetaidot 
 • Liikunnallisuus
 • Akateemiset perustaidot 
 • Alla oleva koulupäivän rakenne ma, ke-to. Tiistaisin on kaikilla oppilailla koulua 8-12.45 ja perjantaisin 8-12 eikä puolikkaita ryhmiä näin ole. 

klo 8.00-8.45 Aamuryhmän oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pitämällä pikkuvälitunnin. 

klo 8.45-9.30Iltapäiväryhmä saapuu kouluun ja alkaa molempien ryhmien yhteinen oppitunti. 

Klo 9.30 Pitkä välitunti 

klo 10.00Oppitunti ja ruokailut 

klo 10.45-11.15 Välitunti     

klo 11.15-12 Oppitunti, jonka jälkeen aamupäivä ryhmä pääsee kotiin. 

Klo 12-12.45 Iltapäiväryhmän viimeinen oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pikkuvälitunnilla.    

Anianpellon koulun oppilashuollon kokoonpano lv. 22-23: 

 • Koulukuraattori Outi Mäyrä 
 • Koulupsykologi Jenni Parikka
 • Kouluterveydenhoitaja Jutta Salonen  
 • Laaja-alainen eo. Miia Talikka  
 • Rehtori Petri Manninen  
 • Apulaisrehtori Katri Lehtinen 
 • Asianosainen Luokanopettaja/erityisopettaja  
 • Asianosainen koulunkäynninohjaaja (konsultoivia keskusteluja myös tarvittaessa ohjaajat)  

Hallinto:

Rehtori Petri Manninen 044 7780 018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 7780 431

Luokanopettajat:  

1A Susanna Niskanen 044 7780 075

1B Riikka Lamminpää-Teivainen 044 7780 034

1C Laura Pykälistö 044 7780 435

1D Hanna-Kaisa Kousa 044 7780 544

2A Katri Lehtinen 044 7780 056

2B Hanna Kurkinen  

2C Tiina Murto  (vara-apulaisrehtori) 044 778 0446  

Koulunkäynninohjaajat: 

Marjut Tonttila

Tuula Kivistö 044 7780 050 

Merja Perälä 044 7780 111 

Heidi Varttinen (opiskelija)

Juuso Lösönen

Ohjaajien yhteinen puhelin 044 7780 464

Iltapäivän hoidon vastaava ohjaaja Inka Halttu 044 7780 397 

Muu henkilöstö: 

Laaja-alainen erityisopettaja Miia Talikka 044 7780 045    

Koulupsykologi Jenni Parikka 044 778 0423 

Vastaava koulukuraattori Heli Virtanen 14.11. alkaen 044 778 0415 

Koulukuraattori Outi Mäyrä 044 778 0848

Terveydenhoitaja Jutta Salonen 044 7801 166

Siivous 044 7780 061 

Keittiö Mari Järvinen 044 7780051 

Eskarit Vilperit 0447780388, Vekarat 044-7780372 

Kiinteistö, piha-alueet Eija Oksanen 044 7780 706 

Kiinteistöpäivystys klo 15 –> 044 7780 707 

Ota yhteyttä

Anianpellon koulu, Koulumestarintie 1B, 17200 Vääksy

Rehtori Petri Manninen 044 778 0018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 778 0431