Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

103 Oppilaita

9 Opettajia

5 Ohjaajia

Anianpellon koulu on alkuopetuksen koulu, jossa panostetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Oppiminen perustuu vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen. 

Koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri. Ilmapiirin luovat lapset ja aikuiset yhteistyössä. Koulu kasvattaa oppimisesta ja hyvinvoinnista innostuneita lapsia ja nuoria. Koulumme on positiivinen, turvallinen ja tervettä yksilöllisyyttä tukeva, yhteisöllisyyttä vahvistava oppimisympäristö. Tavoitteenamme on luoda joka päivä ympärillämme hyvää.   

Koulun toiminnassa panostetaan hyvinvointiin, akateemisten perustaitojen vahvaan osaamiseen, vuorovaikutus -ja tunnetaitoihin, luontosuhteeseen sekä yhteisöllisyyteen. Anianpellon yksikössä toteutetaan ja kehitetään alkuopetuksen ja esiopetuksen yhteistyötä.  

Toimintakulttuuria ja painotusalueiden toteutumista tuetaan teemoilla ja tapahtumilla, koulun pedagogisella johtamisella, tiimityöllä ja oppilaiden osallisuudella.      

 

Aurinkovuoren ja Anianpellon kouluissa opetetaan vahvaan akateemisten perustaitojen hallintaan ja korostetaan oppimaan oppimisen iloa sekä kasvatetaan hyvinvointia ja hyvää tuottavaa arkea.  

Koulun aikuiset ovat läsnäolevia, välittäviä ja turvallisesti jämäköitä. 

Painotusalueita huomioidaan ja toteutataan 

> Koulun tapahtumavuosikelloissa tiimien vetäminä  

> Luokka-asteilla suunnittelupalaverien jäljiltä (monialaiset, syventävät, projektit, yhteistyö) 

> Luokkien koulupäivissä opettajan oman toiminnan tai reksin haasteiden kautta.  

Koulun painotusalueet: 

1. Tunne- ja vuorovaikutustaidot  kuuluminen joukkoon ja taito tulla toimeen rakentavasti erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. 

2. Yhteisöllisyys sosiaalista luottamusta ja yhteishenkeä vahvistavat toimet, tapahtumat ja tavat 

3. Luontosuhde ja kestävän elämäntavan edistäminen

4. Anianpellon yksikössä toteutetaan ja kehitetään alkuopetuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. 

  • Alla oleva koulupäivän rakenne ma, ke-to. Tiistaisin on kaikilla oppilailla koulua 8-12.45 ja perjantaisin 8-12 eikä puolikkaita ryhmiä näin ole. 

klo 8.00-8.45 Aamuryhmän oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pitämällä pikkuvälitunnin. 

klo 8.45-9.30Iltapäiväryhmä saapuu kouluun ja alkaa molempien ryhmien yhteinen oppitunti. 

Klo 9.30 Pitkä välitunti 

klo 10.00Oppitunti ja ruokailut 

klo 10.45-11.15 Välitunti     

klo 11.15-12 Oppitunti, jonka jälkeen aamupäivä ryhmä pääsee kotiin. 

Klo 12-12.45 Iltapäiväryhmän viimeinen oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pikkuvälitunnilla.    

Anianpellon ja Aurinkovuoren oppilashuollon kokoonpano lv. 23-24: 

  • Koulukuraattori Outi Mäyrä 
  • Kouluterveydenhoitaja Jutta Salonen (AP) Lea Puolitaival (AVK) 
  • Laaja-alainen erityisopettaja Miia Talikka 1.-2.luokat, Sanna Mutru 3.-6.luokat 
  • Rehtori Petri Manninen, Anianpellossa mukana apulaisrehtori Katri Lehtinen  
  • Asianosainen Luokanopettaja/erityisopettaja/englannin opettaja  
  • Asianosainen koulunkäynninohjaaja (konsultoivia keskusteluja myös tarvittaessa ohjaajat)  
  • Mahdollisesti koulupsykologi 

Hallinto:

Rehtori Petri Manninen 044 7780 018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 7780 431

Luokanopettajat:  

1A Katri Lehtinen 044 7780 056

1B Olli Mutru 044 778 0452

1D Tiina Murto  (vara-apulaisrehtori) 044 778 0446 

2A Susanna Niskanen 044 7780 075

2B Riikka Lamminpää-Teivainen 044 7780 034   

2C Laura Pykälistö 044 7780 435

2D Hanna-Kaisa Kousa 044 7780 544   

Koulunkäynninohjaajat: 

Yleisopetus:

1.lk Marjut Tonttila 044 778 0464

2.lk Inka Halttu 044 7780 397

Erityisopetus:

1.lk Merja Perälä 044 7780 111

2.lk Tuula Kivistö 044 7780 050, Heidi Varttinen 044 778 0139

Iltapäivän hoidon vastaava ohjaaja Inka Halttu 044 7780 397, ohjaajat Anneli Viitala ja Aleksi Nieminen 

Muu henkilöstö: 

Laaja-alainen erityisopettaja Miia Talikka 044 7780 045     

Vastaava koulukuraattori Heli Virtanen 044 778 0415 

Koulukuraattori Outi Mäyrä 044 778 0848

Terveydenhoitaja Jutta Salonen 044 7801 166

Siivous 044 7780 061 

Keittiö Mari Järvinen 044 7780051 

Eskarit Vilperit 0447780388, Vekarat 044-7780372 

Kiinteistö, piha-alueet Eija Oksanen 044 7780 706 

Kiinteistöpäivystys klo 15 –> 044 7780 707 

Ota yhteyttä

Anianpellon koulu, Koulumestarintie 1B, 17200 Vääksy

Rehtori Petri Manninen 044 778 0018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 778 0431