Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua.  

Kunnanvaltuusto päätti 30.10.2023 pitämässään kokouksessa ohjata kasvatus

opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Virallinen keskustelutilaisuus järjestetään Aurinkovuoren koululla ti 30.1.2024. klo 18-20. Keskustelutilaisuudessa käydään läpi kunnan taloudellista tilannetta, opetuksen järjestämiseen liittyvää kokonaisuutta.

Ennakkovaikutusten arviointi päätösehdotusten vaikutuksista lapsiin, palveluntuotantoon, henkilöstöön ja talouteen kohdistuvista vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa 15.1.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.  

Asikkalan kunnanvaltuusto päättää Anianpellon koulun 1.-2. vuosiluokan opetuksen siirtämisestä Aurinkovuoren koulun yhteyteen 18.3.2024 kokouksessa.

Huoltajille asian käsittelystä tiedotetaan Wilman ja Päikyn välityksellä. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 22.2.2024 päätetään Anianpellon koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2024 alkaen

Kyseisessä kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta päättää siitä, miten perusopetus 1.8.2024 alkaen järjestetään. Esityslista ja koulusta tehty selvitys löytyvät kunnan kotisivustolta kohdasta Päätöksenteko ja demokratia.

Kunnanhallituksen kokous ma 11.3.2024

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se lakkauttaa Anianpellon koulun ja siirtää Anianpellon koulun oppilaat Aurinkovuoren koulun yhteyteen 1.8.2024 alkaen

Kunnanvaltuuston päätöksellä 18.3.2024 Anianpellon koulun oppilaat siirtyvä Aurinkovuoren koulun yhteyteen.

Ota yhteyttä

Aurinkovuoren koulu, Asikkalantie 12, 17200 Vääksy

Rehtori Petri Manninen 044 778 0018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 778 0431