Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

109 Oppilaita

8 Opettajia

5 Ohjaajia

Toukokuun teemana ovat rohkeus ja uteliaisuus.

Helatorstai-vapaa 26.5.2022

Kevätjuhla 4.6.2022

Anianpellon koulu on alkuopetuksen koulu, jossa panostetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Oppiminen perustuu vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen. 

Koulu antaa hyvät perustaidot monipuoliseen työskentelyyn. Anianpellon koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri, jonka luovat yhdessä aikuiset ja lapset. Koulu on positiivinen, turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva sekä yhteisöllisyyttä vahvistava oppimisympäristö. Koulu innostaa lapsia oppimaan. Pyrimme joka päivä luomaan ympärillemme hyvää. 

Anianpellon koulussa osallistutaan lukuvuonna 2021-2022 opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämiskohteisiin:  

 • Oppimisen tukeminen  
 • Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen  
 • Henkilöstön hyvinvointi  
 • Joukko- ja palveluliikenne sekä koululaiskuljetukset   

Lisäksi koulukohtaisia painotuskohteita ovat:   

 • Luonto – ja kestävä kehitys 
 • Henkilöstön hyvinvointi  
 • Vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys 
 • Oppilaiden hyvinvointi   
 • Akateemisten perustaitojen vahvistaminen   
 • Esi- ja alkuopetusyhteistyö

 • Alla oleva koulupäivän rakenne ma, ke-pe. Tiistaisin on kaikilla oppilailla koulua 8-12.45 eikä puolikkaita ryhmiä näin ole. 

klo 8.00-8.45 Aamuryhmän oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pitämällä pikkuvälitunnin. 

klo 8.45-9.30Iltapäiväryhmä saapuu kouluun ja alkaa molempien ryhmien yhteinen oppitunti. 

Klo 9.30 Pitkä välitunti 

klo 10.00Oppitunti ja ruokailut 

klo 10.45-11.15 Välitunti     

klo 11.15-12 Oppitunti, jonka jälkeen aamupäivä ryhmä pääsee kotiin. 

Klo 12-12.45 Iltapäiväryhmän viimeinen oppitunti. Pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden kautta tai pikkuvälitunnilla.    

Anianpellon koulun oppilashuollon kokoonpano lv. 21-22: 

 • Koulukuraattori Sanna Kangas  
 • Koulupsykologi Johanna Noronen  
 • Kouluterveydenhoitaja Jutta Salonen  
 • Laaja-alainen eo. Miia Talikka  
 • Erityisen tuen koordinaattori Olli Murto  
 • Vs. Rehtori Petri Manninen  
 • Apulaisrehtori Katri Lehtinen 
 • Asianosainen Luokanopettaja/erityisopettaja  
 • Asianosainen koulunkäynninohjaaja (konsultoivia keskusteluja myös tarvittaessa ohjaajat)  

Hallinto:

vs. rehtori Petri Manninen 044 7780 018

Koulusihteeri Heli Reiman 044 7780 431

Luokanopettajat: 

1A Katri Lehtinen (apulaisrehtori) 044 7780 056  

1B Susanna Niskanen 044 7780 075  

1C Tiina Murto  (vara-apulaisrehtori) 044 778 0446  

2A Olli Mutru 044 7780 452  

2B Laura Pykälistö 044 7780 435 

2C Nina Havumäki 8.2.-4.6.2022 044 7780 104 ja Pirkko Leskelä 044 7780 544

2D Hanna Rossi 044 7780 033  

Koulunkäynninohjaajat: 

Marjut Tonttila, 1.lk  

Tuula Kivistö, 2D 044 7780 050 

Merja Perälä 1C 044 7780 111 

Lea Forsström 2D 0447780 116 

Ohjaajien yhteinen puhelin 044 7780 464 

Oppisopimuskoulutettava Heidi Varttinen

Muu henkilöstö: 

Laaja-alainen erityisopettaja Miia Talikka 044 7780 045  

Resurssiopettaja Pirkko Leskelä  044 7780 544  

Koulupsykologi Johanna Noronen 044 778 0423 

Vastaava koulukuraattori Anna Perikangas-Muukka 044 778 0415 

Kuraattori Sanna Kangas 044 778 0019 

Terveydenhoitaja Jutta Salonen 044 7801 166

Erityisen tuen koordinaattori Olli Murto 044 7780 441 

Siivous Marjatta Lehtinen 044 7780 061 

Keittiö Mari Järvinen 044 7780051 

Ip-hoito Inka Halttu 0447780397 

Eskarit Vilperit 0447780388, Vekarat 044-7780372 

Kiinteistö, piha-alueet Kimmo Virtanen 044 7780 706 

Kiinteistöpäivystys klo 15 –> 044 7780 707 

Ota yhteyttä

Anianpellon koulu, Koulumestarintie 1B, 17200 Vääksy

Vs. rehtori Petri Manninen 044 778 0018

Apulaisrehtori Katri Lehtinen 044 778 0056

Koulusihteeri Heli Reiman 044 778 0431